Pobierz tę kartę i poznaj bliżej Jakuba, syna Izaaka i Rebeki. Wydrukuj, wytnij, złóż i zachowaj.