Przejdź do zawartości

MATERIAŁY DO STUDIUM

Postacie biblijne podobne do Józefa

Pobierz ten materiał do studium i wymień podobieństwa między Józefem a pięcioma innymi postaciami biblijnymi.