Pobierz ten materiał do studium i wymień podobieństwa między Józefem a pięcioma innymi postaciami biblijnymi.