Przejdź do zawartości

Ilustrowana historia biblijna

Synowie Jakuba

Przeczytaj online lub wydrukuj ilustrowaną historię o dziesięciu synach Jakuba, którzy sprzedali w niewolę swojego brata, Józefa.