Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Materiały do pobrania

Poniższe dokumenty zawierają materiały, narzędzia i wsparcie dla pracowników służby zdrowia, ułatwiające opiekę nad Świadkami Jehowy.

 

Kliniczne strategie unikania transfuzji krwi

Przegląd bezpiecznych i skutecznych strategii alternatywnych wobec transfuzji odpowiednich dla pacjentów chirurgicznych. Strategie te zakładają wykorzystanie wielu dostosowanych do pacjenta procedur medycznych w okresie okołooperacyjnym.

Komitety Łączności ze Szpitalami – Świadkowie Jehowy

Świadkowie Jehowy utworzyli ogólnoświatową sieć, by wspierać klinicystów w leczeniu pacjentów tego wyznania. Niniejszy dokument przedstawia usługi dostępne dla klinicystów i szpitali

Stanowisko religijne i etyczne w kwestii opieki zdrowotnej

Streszczenie oficjalnego stanowiska Świadków Jehowy co do opieki medycznej, użycia ich własnej krwi w trakcie leczenia i klinicznego zastosowania środków krwiopochodnych.

Kliniczne strategie unikania transfuzji krwi w chirurgii

Kompendium strategii oszczędzania krwi, które w połączeniu z zamieszczonymi na tej stronie aktualnymi odnośnikami do artykułów, może być wykorzystywane do zapobiegania transfuzji krwi allogenicznej u pacjentów chirurgicznych. Dokument ten zawiera linki do ponad 500 recenzowanych artykułów.

Kliniczne strategie unikania transfuzji krwi w położnictwie i ginekologii

Podsumowanie informacji o strategiach opieki bez transfuzji krwi w położnictwie i ginekologii. Dokument ten może ułatwić planowanie z myślą o zapobieganiu oraz postępowanie w przypadku krwotoku poporodowego. Zawiera on linki do setek artykułów.

Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji krwi przy ostrym krwotoku z przewodu pokarmowego

Krótki zarys klinicznych strategii postępowania bez transfuzji krwi allogenicznej przy ostrym krwawieniu z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Dokument ten zawiera linki do ponad 500 artykułów w recenzowanej literaturze medycznej.

Kliniczne strategie unikania transfuzji krwi u pacjentów w stanie krytycznym

Dokument ten łączy oparte na dowodach strategie i opinie ekspertów dotyczące postępowania bez transfuzji krwi allogenicznej u pacjentów w stanie krytycznym. Zawiera on linki do ponad 500 artykułów w recenzowanej literaturze medycznej.


Sekcja medyczna serwisu jw.org ma charakter informacyjny i jest przeznaczona przede wszystkim dla klinicystów i innych pracowników opieki zdrowotnej. Nie zawiera porad medycznych ani zaleceń co do leczenia i nie zastępuje usług udzielanych przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej. Cytowana literatura medyczna nie jest wydawana przez Świadków Jehowy, lecz wskazuje na strategie alternatywne wobec transfuzji, które można rozważyć. Każdy wykwalifikowany pracownik opieki zdrowotnej jest zobowiązany zapoznawać się z najnowszymi informacjami, przedyskutować z pacjentem opcje związane z leczeniem oraz pomóc mu w dokonaniu wyboru stosownie do jego stanu zdrowia, życzeń, wartości i przekonań. Nie wszystkie wymienione strategie są odpowiednie dla wszystkich chorych i nie wszystkie są przez nich akceptowane.

W sprawie leczenia lub stanu zdrowia pacjenci zawsze powinni zasięgać informacji u swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika opieki zdrowotnej. Jeżeli podejrzewasz, że jesteś chory, zgłoś się do lekarza.

Korzystanie z tego serwisu internetowego jest ograniczone warunkami jego użytkowania.