Przejdź do zawartości

Materiały filmowe

Poniższe filmy dokumentalne zostały przygotowane z myślą o pracownikach służby zdrowia i opieki społecznej oraz środowisku prawniczym. Rada naukowa i osoby występujące w filmie to uznawani w środowisku międzynarodowym lekarze, etycy oraz prawnicy niebędący Świadkami Jehowy.

 

Strategie alternatywne wobec transfuzji — proste, skuteczne, bezpieczne

Rosnące obawy związane z kosztami, zapasami, bezpieczeństwem, niepożądanymi skutkami i sprzętem do transfuzji krwi allogenicznej wzbudziły ogólnoświatowe zainteresowanie kwestią oszczędzania krwi. Ten nagradzany film omawia kliniczne strategie minimalizowania utraty krwi w leczeniu i chirurgii (30 minut).

Metody alternatywne wobec transfuzji w opiece zdrowotnej — uszanowanie potrzeb i praw pacjenta

Film ten omawia medyczne, etyczne, ekonomiczne i prawne aspekty stosowania strategii alternatywnych wobec transfuzji. Pokazuje, jak bezkrwawe techniki medyczne i chirurgiczne mogą w ekonomiczny sposób pomóc pacjentom, a przy tym uszanować ich prawa i świadome decyzje (28 minut).