Przejdź do zawartości

Leczenie zachowawcze i operacyjne

Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji. Wybierz odpowiedni nagłówek, a następnie określone strategie. Kliknij na tytuł artykułu, aby otworzyć jego treść lub opis bibliograficzny.

 

Przedoperacyjna ocena stanu pacjenta oraz ryzyka transfuzji

Planowanie przedoperacyjne i optymalizacja stanu pacjenta

Multimodalność, wielospecjalistyczne i zindywidualizowane podejście

Leczenie niedokrwistości przedoperacyjnej i optymalizacja obrazu krwi

Leczenie środkami przeciwzakrzepowymi i odwrócenie ich działania

Ograniczona utrata krwi niezwiązana z diagnostyką

Embolizacja angiograficzna lub zamknięcie naczynia

Chirurgiczne techniki oszczędzania krwi

Podejście minimalnie inwazyjne

Optymalizacja i utrzymanie hemostazy

Zarządzanie temperaturą (zapobieganie hipotermii)

Rozważne podawanie płynów i zarządzanie objętością

Śródoperacyjne zarządzanie krwią autologiczną

Pooperacyjne odzyskiwanie krwi

Ograniczenie pobrań diagnostycznych i unikanie niedokrwistości jatrogennej

Leczenie niedokrwistości pooperacyjnej

Optymalizacja tolerancji niedokrwistości

Tolerancja niedokrwistości normowolemicznej

Ośrodki o ograniczonych zasobach

Niekorzystne skutki dużego krwawienia

Wątpliwości i zagrożenia związane z transfuzją

Wyniki kliniczne

Wyniki ekonomiczne