Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Leczenie zachowawcze i operacyjne

Kliniczne strategie postępowania bez transfuzji. Wybierz odpowiedni nagłówek, a następnie określone strategie. Kliknij na tytuł artykułu, aby otworzyć jego treść lub opis bibliograficzny.

 

Przedoperacyjna ocena stanu pacjenta oraz ryzyka transfuzji

Planowanie przedoperacyjne i optymalizacja stanu pacjenta

Multimodalność, wielospecjalistyczne i zindywidualizowane podejście

Leczenie niedokrwistości przedoperacyjnej i optymalizacja obrazu krwi

Leczenie środkami przeciwzakrzepowymi i odwrócenie ich działania

Ograniczona utrata krwi niezwiązana z diagnostyką

Embolizacja angiograficzna lub zamknięcie naczynia

Chirurgiczne techniki oszczędzania krwi

Podejście minimalnie inwazyjne

Optymalizacja i utrzymanie hemostazy

Zarządzanie temperaturą (zapobieganie hipotermii)

Rozważne podawanie płynów i zarządzanie objętością

Śródoperacyjne zarządzanie krwią autologiczną

Pooperacyjne odzyskiwanie krwi

Ograniczenie pobrań diagnostycznych i unikanie niedokrwistości jatrogennej

Leczenie niedokrwistości pooperacyjnej

Optymalizacja tolerancji niedokrwistości

Tolerancja niedokrwistości normowolemicznej

Ośrodki o ograniczonych zasobach

Niekorzystne skutki dużego krwawienia

Wątpliwości i zagrożenia związane z transfuzją

Wyniki kliniczne

Wyniki ekonomiczne


Sekcja medyczna serwisu jw.org ma charakter informacyjny i jest przeznaczona przede wszystkim dla klinicystów i innych pracowników opieki zdrowotnej. Nie zawiera porad medycznych ani zaleceń co do leczenia i nie zastępuje usług udzielanych przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej. Cytowana literatura medyczna nie jest wydawana przez Świadków Jehowy, lecz wskazuje na strategie alternatywne wobec transfuzji, które można rozważyć. Każdy wykwalifikowany pracownik opieki zdrowotnej jest zobowiązany zapoznawać się z najnowszymi informacjami, przedyskutować z pacjentem opcje związane z leczeniem oraz pomóc mu w dokonaniu wyboru stosownie do jego stanu zdrowia, życzeń, wartości i przekonań. Nie wszystkie wymienione strategie są odpowiednie dla wszystkich chorych i nie wszystkie są przez nich akceptowane.

W sprawie leczenia lub stanu zdrowia pacjenci zawsze powinni zasięgać informacji u swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika opieki zdrowotnej. Jeżeli podejrzewasz, że jesteś chory, zgłoś się do lekarza.

Korzystanie z tego serwisu internetowego jest ograniczone warunkami jego użytkowania.