Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Bioetyka i prawo

Świadkowie Jehowy cenią życie i zabiegają o jak najlepszą opiekę medyczną dla siebie i swoich dzieci. Akceptują zdecydowaną większość form leczenia, łącznie z zabiegami chirurgicznymi i anestezjologicznymi oraz stosowaniem różnych technik i urządzeń, a także środków hemostatycznych i leczniczych. Jednakże Świadkowie Jehowy uważają, że szereg fragmentów Biblii nie zezwala na transfuzję krwi allogenicznej (krwi pełnej, krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza) ani na donację przedoperacyjną krwi własnej (PAD) w celu późniejszego przetoczenia.

Aspekty etyczne, prawne i społeczne do rozważenia przez specjalistów, leczących Świadków Jehowy.

 


Sekcja medyczna serwisu jw.org ma charakter informacyjny i jest przeznaczona przede wszystkim dla klinicystów i innych pracowników opieki zdrowotnej. Nie zawiera porad medycznych ani zaleceń co do leczenia i nie zastępuje usług udzielanych przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników opieki zdrowotnej. Cytowana literatura medyczna nie jest wydawana przez Świadków Jehowy, lecz wskazuje na strategie alternatywne wobec transfuzji, które można rozważyć. Każdy wykwalifikowany pracownik opieki zdrowotnej jest zobowiązany zapoznawać się z najnowszymi informacjami, przedyskutować z pacjentem opcje związane z leczeniem oraz pomóc mu w dokonaniu wyboru stosownie do jego stanu zdrowia, życzeń, wartości i przekonań. Nie wszystkie wymienione strategie są odpowiednie dla wszystkich chorych i nie wszystkie są przez nich akceptowane.

W sprawie leczenia lub stanu zdrowia pacjenci zawsze powinni zasięgać informacji u swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika opieki zdrowotnej. Jeżeli podejrzewasz, że jesteś chory, zgłoś się do lekarza.

Korzystanie z tego serwisu internetowego jest ograniczone warunkami jego użytkowania.