Tabela ze szczegółowymi informacjami o działalności Świadków Jehowy w poszczególnych krajach jest już dostępna w Sprawozdaniu z działalności Świadków Jehowy na całym świecie w roku służbowym 2017. Tabela ta zastępuje tę publikowaną wcześniej w Roczniku Świadków Jehowy.

Zobacz tabelę z danymi z poszczególnych krajów.