Dnia 2 lutego 2019 roku w Selters ogłoszono wydanie zrewidowanego Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata w języku niemieckim. Przekład ten jest obecnie dostępny w całości lub w częściach w 179 językach. Ukazało się już 20 edycji zrewidowanych opartych na wersji angielskiej z 2013 roku.