Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Dane przez Boga prawa dotyczące higieny wyprzedzały swoją epokę

Dane przez Boga prawa dotyczące higieny wyprzedzały swoją epokę

 Jakieś 3500 lat temu, krótko przed wejściem Izraelitów do Ziemi Obiecanej, Bóg powiedział, że będzie ich chronił przed ‛strasznymi chorobami’, które były powszechne w Egipcie (Powtórzonego Prawa 7:15). Ochrona ta polegała między innymi na udzieleniu im konkretnych wskazówek dotyczących higieny i ochrony przed chorobami. Na przykład:

  •   Prawo dane temu narodowi zawierało nakaz mycia ciała i prania ubrań (Kapłańska 15:4-27).

  •   Bóg określił, co należy robić z ludzkimi odchodami: „Poza obozem macie wyznaczyć sobie ustronne miejsce, do którego będziecie wychodzić za potrzebą. Każdy z was ma mieć wśród swoich przyborów łopatkę. Kiedy wyjdziecie poza obóz, żeby przykucnąć i załatwić swoją potrzebę, wykopiecie sobie dołek, a potem przykryjecie swoje odchody” (Powtórzonego Prawa 23:12, 13).

  •   Osobę, u której podejrzewano chorobę zakaźną, poddawano kwarantannie — okresowej izolacji od innych ludzi. Kiedy była już zdrowa, musiała wyprać swoje ubranie i wykąpać się w wodzie. Dopiero wtedy mogła zostać uznana za ‛czystą’ (Kapłańska 14:8, 9).

  •   Każdy, kto dotknął zwłok lub padliny, musiał przejść kwarantannę (Kapłańska 5:2, 3; Liczb 19:16).

 Poglądy na kwestie medyczne oraz sanitarne uwzględnione w Prawie Mojżeszowym wyprzedzały tamtą epokę.

 Inne narody przeważnie miały prymitywne podejście do higieny. Na przykład:

  •   Nieczystości wyrzucano na ulice. Brudna woda, skażona żywność i inne odpadki tworzyły warunki sprzyjające wysokiej zachorowalności na różne choroby oraz wysokiej śmiertelności niemowląt.

  •   W starożytności lekarze nie mieli wiedzy na temat zarazków ani innych czynników chorobotwórczych albo była ona znikoma. Egipcjanie używali takich „lekarstw”, jak jaszczurcza krew, odchody pelikana, martwa mysz, mocz czy spleśniały chleb. Zarówno ludzkie, jak i zwierzęce odchody były powszechnie używane podczas zabiegów medycznych.

  •   Starożytni Egipcjanie zarażali się różnymi chorobami pasożytniczymi przez kontakt ze skażoną wodą pochodzącą z Nilu oraz jego kanałów irygacyjnych. Wiele niemowląt w Egipcie umierało na skutek biegunki i chorób wywołanych skażoną żywnością.

 Natomiast Izraelici przestrzegali praw otrzymanych od Boga i dzięki temu cieszyli się lepszym zdrowiem.