Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Sean Gladwell/Moment via Getty Images

ZACHOWUJ CZUJNOŚĆ!

Globalne wydatki na cele wojskowe przekroczyły 2 biliony dolarów — co o tym mówi Biblia?

Globalne wydatki na cele wojskowe przekroczyły 2 biliony dolarów — co o tym mówi Biblia?

 W roku 2022 wydatki na cele wojskowe osiągnęły w skali świata rekordowy poziom 2,24 biliona dolarów. Główną przyczyną była rosyjska inwazja na Ukrainę. Według raportu opublikowanego w kwietniu 2023 roku przez Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań Pokojowych (SIPRI), w 2022 roku:

  •   Wydatki krajów europejskich na cele wojskowe „wzrosły w ciągu roku o 13 procent, co stanowiło największy roczny wzrost całkowitych wydatków państw europejskich od czasu zakończenia zimnej wojny”.

  •   „Szacuje się, że budżet wojskowy Rosji (...) wzrósł o jakieś 9,2 procent i teraz pod tym względem zajmuje ona już nie piąte, ale trzecie miejsce na świecie”.

  •   Najwięcej środków na cele militarne nadal przeznaczają Stany Zjednoczone, „na które przypada 39 procent tego typu wydatków w skali świata”.

 „Nieprzerwany wzrost globalnych nakładów na zbrojenia w ostatnich latach świadczy o tym, że żyjemy w coraz bardziej niepewnym świecie” — powiedział dr Nan Tian, współautor raportu SIPRI.

 Biblia zapowiadała, że w naszych czasach miały narastać konflikty między supermocarstwami, ale mówi też o jedynej nadziei na pokój.

Zapowiedź nasilonych konfliktów zbrojnych

  •   Biblia nazywa okres, w którym żyjemy, „czasem końca” (Daniela 8:19).

  •   Księga Daniela przepowiedziała, że w tym czasie mocarstwa światowe będą ze sobą rywalizować. Miały one się ze sobą ‛ścierać’, czyli walczyć o dominację. Takie konflikty miały pociągać za sobą konieczność wydawania wielu „skarbów”, czyli środków finansowych (Daniela 11:40, 42, 43).

 Żeby dowiedzieć się więcej o tym intrygującym proroctwie biblijnym, obejrzyj materiał filmowy Spełnione proroctwo — 11 rozdział Księgi Daniela.

Jak zostanie zaprowadzony prawdziwy pokój

  •   Biblia mówi, że Bóg zastąpi ludzkie rządy. „Ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. Królestwo to nie przejdzie w ręce żadnego innego ludu. Zmiażdży wszystkie te królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać wiecznie” (Daniela 2:44).

  •   Jehowa a Bóg wkrótce dokona czegoś, czego ludzie nie są w stanie zrobić — zaprowadzi prawdziwy i trwały pokój. W jaki sposób? Jego niebiański rząd — Królestwo Boże — usunie wszelką broń i położy kres przemocy (Psalm 46:8, 9).

 Żeby dowiedzieć się więcej o tym, czego dokona Królestwo Boże, przeczytaj artykuł „Pod rządami Królestwa Bożego ‚w pełni będzie panował pokój’”.

a Jehowa to osobiste imię Boga (Psalm 83:18).