Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

Mów innym, że lepszy świat jest już bliski!

Mów innym, że lepszy świat jest już bliski!

W listopadzie będziemy podejmować szczególne wysiłki, żeby dzielić się z innymi dobrą nowiną o lepszym świecie, który jest już naprawdę bliski (Ps 37:10, 11; Obj 21:3-5). Zaplanuj jak najpełniejszy udział w tej kampanii. Jeśli złożysz wniosek do pomocniczej służby pionierskiej, będziesz mógł wybrać, czy chcesz osiągnąć cel 30, czy 50 godzin.

Przygotuj werset biblijny, który mówi o nowym świecie, i postaraj się podzielić nim z jak największą liczbą osób. Wybierając go, weź pod uwagę potrzeby ludzi na swoim terenie. Jeśli ktoś podczas pierwszej rozmowy okaże zainteresowanie, zaproponuj mu egzemplarz Strażnicy numer 2 z 2021 roku. Jak najszybciej dokonaj odwiedzin i spróbuj rozpocząć studium biblijne na podstawie broszury Już zawsze ciesz się życiem! W pełni zaangażuj się w tę kampanię, a odczujesz radość z głoszenia „dobrej nowiny o czymś lepszym” (Iz 52:7).

OBEJRZYJ WIDEOKLIP PRZYSZŁY NOWY ŚWIAT, A NASTĘPNIE ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

  • Jaką piękną przyszłość wyobraża sobie dziewczynka?

  • Na co najbardziej czekasz w nowym świecie?

  • Jak rozmyślanie o nadziei na przyszłość pomoże ci brać pełny udział w kampanii w listopadzie? (Łk 6:45).