ŻYCIE I SŁUŻBA — PROGRAM ZEBRAŃ Listopad–grudzień 2022