Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

PIEŚŃ 36

Pragniemy strzec swojego serca

Pragniemy strzec swojego serca

(Przysłów 4:23)

 1. 1. Pragniemy swego serca strzec,

  ochraniać je od zła.

  Bóg czyta w sercu, widzi je,

  pobudki nasze zna.

  Gdy czasem się odzywa grzech

  i serce chce nas zwieść,

  niech umysł szybko przejmie ster,

  by nie postąpić źle.

 2. 2. Żarliwych modlitw słucha Bóg,

  płynących z głębi serc.

  Wyrażać wdzięczność chcemy Mu,

  ze smutków zwierzać się.

  Gdy Bóg udziela nam swych rad,

  słuchamy chętnie ich.

  Pragniemy całym sercem swym

  posłuszni Jemu być.

 3. 3. Na tym, co wartościowe jest,

  skupiamy myśli swe.

  Zgłębiamy co dzień Biblii treść,

  by czyste serce mieć.

  Jehowa kocha swoich sług.

  On nie zawiedzie nas.

  W przyjaźni z Bogiem chcemy żyć

  i sercem przy Nim trwać.