Przejdź do zawartości

Powrót syna marnotrawnego

Młody człowiek, wychowany w chrześcijańskiej rodzinie, zaczyna przyjaźnić się z ludźmi, którzy prowadzą życie sprzeczne z zasadami Bożymi. Stopniowo upodabnia się do swoich nowych znajomych. Jak zareagują jego bliscy? Czego z tej historii możemy się nauczyć o niebezpieczeństwach, na jakie narażeni są dziś młodzi ludzie?