Poglądy na pochodzenie życia

Ludzie z różnych środowisk wyjaśniają, co ich skłoniło do wniosku, że istnieje Stwórca.

Monica Richardson: Lekarz mówi o swej wierze

Zastanawiała się, czy narodziny są cudem i czy ktoś zaprojektował ten proces. Do jakich wniosków doszła na podstawie doświadczenia w pracy lekarza?

Massimo Tistarelli: Mechatronik mówi o swej wierze

Głęboki szacunek do nauki skłonił go do rewizji poglądów na temat ewolucji.

Petr Muzny: Profesor prawa mówi o swej wierze

Urodził się w komunistycznej Czechosłowacji. Idea Stwórcy była tam uważana za absurdalną. Zobacz, co go skłoniło do zmiany poglądów.

Irène Hof Laurenceau: Chirurg ortopeda mówi o swojej wierze

Jej praca przy protetyce kończyn skłoniła ją do przeanalizowania swojej wiary w ewolucję.