Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Królestwo Boże zaczęło panować w roku 1914

Królestwo Boże zaczęło panować w roku 1914

Zobacz, jak proroctwa biblijne wskazują, że to w roku 1914 Królestwo Boże objęło władzę w niebie i rozpoczęły się „dni ostatnie” (2 Tymoteusza 3:1).