Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czy Bóg ma imię?

Czy Bóg ma imię?

Bóg nosi wiele tytułów, między innymi Wszechmocny, Stwórca, Pan (Hioba 34:12; Kaznodziei 12:1; Daniela 2:47). Ale czy nadał sobie również imię?