Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Przedmowa

Przedmowa

Drogi Czytelniku,

czy czujesz się blisko związany z Bogiem? Wielu uważa to za zupełnie niemożliwe. Niektórzy sądzą, że jest On zbyt odległy albo że nie są godni takiej więzi. Tymczasem w Biblii serdecznie nas zachęcono: „Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was” (Jakuba 4:8). Bóg osobiście też zapewnia każdego swego czciciela: „Ja, Jehowa, twój Bóg, ujmuję twoją prawicę — Ten, który do ciebie mówi: ‚Nie lękaj się. Ja ci pomogę’” (Izajasza 41:13).

Jak zabiegać o bliską więź z Bogiem? Bez względu na to, z kim chcielibyśmy się zaprzyjaźnić, najpierw musimy dobrze go poznać i docenić jego zalety. Dlatego warto zbadać opisane w Biblii przymioty i metody postępowania Jehowy. Rozmyślanie nad tym, jak uzewnętrznia On cechy swej osobowości i jak doskonale odzwierciedlał je Jezus Chrystus, a także jak my sami możemy je przejawiać — zbliży nas do Boga. Przekonamy się, że jest On prawowitym i niezrównanym Władcą całego wszechświata. Co więcej, jest Ojcem, jakiego wszyscy potrzebujemy — silnym, sprawiedliwym, mądrym i kochającym, który nigdy nie opuści swych wiernych dzieci.

Oby ta książka pomogła Ci jeszcze bardziej zbliżyć się do Jehowy Boga, nawiązać z Nim nierozerwalną więź, tak byś mógł żyć i wysławiać Go już na zawsze.

Wydawcy