Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ 7

Czy cenisz życie tak jak Bóg?

Czy cenisz życie tak jak Bóg?

„U Ciebie jest źródło życia” (PSALM 36:9)

1, 2. (a) Co cennego podarował nam Jehowa? (b) Dzięki czemu możemy podejmować w życiu mądre decyzje?

 JEHOWA podarował nam coś bardzo cennego — życie (Rodzaju 1:27). Chce, żeby było ono wartościowe i sensowne. Dlatego dał zasady, które pomagają nam podejmować dobre decyzje. Powinniśmy się do nich stosować, żeby ‛odróżniać to, co właściwe, od tego, co niewłaściwe’ (Hebrajczyków 5:14). W ten sposób pozwalamy Jehowie, żeby uczył nas myśleć rozsądnie. Kiedy trzymamy się Jego zasad i widzimy, że wychodzi nam to na dobre, jeszcze bardziej je cenimy.

2 Życie bywa skomplikowane. Możemy się znaleźć w sytuacji, której nie dotyczy żadne konkretne prawo z Biblii. Na przykład może chodzić o decyzje co do leczenia z użyciem krwi. Dzięki czemu będą one podobać się Jehowie? Biblia zawiera zasady, które pokazują, co Jehowa myśli o życiu i krwi. Jeśli je rozumiemy, nasze decyzje będą mądre i zachowamy czyste sumienie (Przysłów 2:6-11). Omówmy niektóre z tych zasad.

CO JEHOWA MYŚLI O ŻYCIU I KRWI?

3, 4. (a) Jak Bóg pokazał, co myśli o krwi? (b) Co wyobraża krew?

3 Biblia uczy, że krew jest święta, bo wyobraża życie. A życie jest dla Jehowy bardzo cenne. Po tym, jak Kain zabił swojego brata, Abla, Jehowa powiedział: „Krew twojego brata woła do mnie z ziemi!” (Rodzaju 4:10). Kiedy Jehowa mówił o krwi Abla, miał na myśli jego życie.

4 Po potopie Bóg pozwolił ludziom jeść mięso, ale wyraźnie zaznaczył: „Tylko mięsa z jego krwią — jego życiem — nie wolno wam jeść” (Rodzaju 9:4). Jak widać, dla Jehowy krew wyobraża życie. Ten zakaz odnosi się do wszystkich potomków Noego, w tym również do nas. Powinniśmy patrzeć na krew tak samo jak Jehowa (Psalm 36:9).

5, 6. Jak Prawo Mojżeszowe pokazywało, co Jehowa myśli o życiu i krwi?

5 Prawo, które Jehowa dał Mojżeszowi, mówiło: „Jeżeli jakiś Izraelita (...) będzie jadł jakąkolwiek krew, to ja na pewno zwrócę się przeciw tej osobie i ją zgładzę. Bo we krwi jest życie” (Kapłańska 17:10, 11).

6 Jeśli ktoś zabił zwierzę na pokarm, zgodnie z Prawem Mojżeszowym musiał wylać jego krew na ziemię. Pokazywało to, że życie zwierzęcia jest święte i należy do jego Stwórcy, Jehowy (Powtórzonego Prawa 12:16; Ezechiela 18:4). Ale nie oczekiwał On, że Izraelici usuną z mięsa nawet najmniejsze ślady krwi. Jeśli zrobili wszystko, co możliwe, żeby ją usunąć, mogli jeść mięso z czystym sumieniem. Kiedy przestrzegali tego prawa, okazywali szacunek Dawcy życia, Jehowie. Poza tym Prawo nakazywało Izraelitom, żeby składali zwierzęta na ofiarę jako przebłaganie za grzechy. (Zobacz dodatki 1920).

7. Jak Dawid pokazał, że krew jest dla niego cenna?

7 O wartości krwi możemy się wiele nauczyć z pewnej sytuacji opisanej w Biblii. Wydarzyło się to w okresie, gdy Dawid walczył z Filistynami. Któregoś razu jego ludzie zauważyli, że bardzo chce mu się pić. Ryzykując życie, poszli do obozu wrogów i przynieśli mu stamtąd wodę. Ale Dawid nie chciał jej pić, tylko „wylał ją dla Jehowy”. Powiedział: „Jehowo, to nie do pomyślenia, żebym zrobił coś takiego! Czy miałbym pić krew ludzi, którzy poszli po tę wodę z narażeniem życia?”. Dla Dawida ta woda była równie cenna jak krew jego ludzi, czyli życie, które narazili. Dawid rozumiał, jak bardzo Bóg ceni życie i krew (2 Samuela 23:15-17).

8, 9. Jaki pogląd na krew mają chrześcijanie?

8 Po śmierci Jezusa słudzy Jehowy nie musieli już składać ofiar ze zwierząt. Ale nadal musieli mieć właściwy pogląd na krew. ‛Powstrzymywanie się od krwi’ było jednym z kilku wymagań Prawa, których mieli przestrzegać także chrześcijanie. Było to równie ważne jak unikanie niemoralności czy bałwochwalstwa (Dzieje 15:28, 29).

Jak wyjaśniłbym swoją decyzję co do frakcji krwi?

9 Tak samo jest dzisiaj. Jako chrześcijanie wiemy, że Jehowa jest Źródłem życia i że każde życie należy do Niego. Rozumiemy też, że krew jest święta i wyobraża życie. Dlatego kiedy podejmujemy decyzje co do leczenia z użyciem krwi, zawsze bierzemy pod uwagę zasady biblijne.

UŻYWANIE KRWI DO CELÓW MEDYCZNYCH

10, 11. (a) Jaki jest pogląd Świadków Jehowy na transfuzję krwi oraz jej czterech głównych składników? (b) Jakie osobiste decyzje podejmuje każdy chrześcijanin?

10 Świadkowie Jehowy rozumieją, że ‛powstrzymywanie się od krwi’ oznacza coś więcej niż tylko niespożywanie jej. Oznacza też, że nie przyjmujemy transfuzji ani nie oddajemy krwi, żeby została później przetoczona innym albo nam samym. Nie zgadzamy się też na transfuzję żadnego z jej czterech głównych składników — krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza.

11 Te cztery główne składniki krwi można podzielić na mniejsze części, nazywane frakcjami. Każdy chrześcijanin podejmuje osobistą decyzję, czy przyjmie frakcje, czy nie. To samo dotyczy zabiegów medycznych z wykorzystaniem krwi własnej pacjenta. Chrześcijanin sam decyduje, co ma się stać z jego krwią podczas zabiegu chirurgicznego, badań medycznych czy leczenia. (Zobacz dodatek 21).

12. (a) Dlaczego nasze decyzje podejmowane na podstawie sumienia mają dla Jehowy znaczenie? (b) Co nam pomoże podejmować mądre decyzje związane z leczeniem?

12 Czy nasze decyzje podejmowane na podstawie sumienia mają dla Jehowy znaczenie? Oczywiście. Pokazują one, co mamy w sercu, a Jehowa bardzo interesuje się naszymi myślami i pobudkami (odczytaj Przysłów 17:3; 24:12). Dlatego gdy podejmujemy decyzje związane z leczeniem, powinniśmy prosić Jehowę o kierownictwo i szukać informacji na temat danej metody leczenia. Potem możemy podjąć decyzję na podstawie wyszkolonego na Biblii sumienia. Nie powinniśmy pytać innych, co by zrobili na naszym miejscu, a inni nie powinni wpływać na naszą decyzję. Każdy chrześcijanin „poniesie swój własny ciężar” (Galatów 6:5; Rzymian 14:12).

PRAWA JEHOWY ŚWIADCZĄ O JEGO MIŁOŚCI

13. Czego uczą nas o Jehowie Jego prawa i zasady dotyczące krwi?

13 Wszystko, o co prosi nas Jehowa, świadczy o Jego miłości i wychodzi nam na dobre (Psalm 19:7-11). Jednak przestrzegamy Jego przykazań nie tylko dlatego, że mamy z tego korzyści. Jesteśmy Mu posłuszni, ponieważ Go kochamy. Właśnie dlatego nie zgadzamy się na transfuzję krwi (Dzieje 15:20). Ale chroni to też nasze zdrowie. Ludzie na ogół zdają sobie sprawę, że z transfuzją wiążą się różne zagrożenia. Wielu lekarzy uważa, że operacje bez użycia krwi są lepsze dla zdrowia pacjenta. Bez wątpienia zasady Jehowy świadczą o Jego mądrości i miłości (odczytaj Izajasza 55:9; Jana 14:21, 23).

14, 15. (a) Jakie prawa Jehowa dał swoim sługom, żeby ich chronić? (b) Jak możesz zastosować zasady, które leżą u podstaw tych praw?

14 Prawa od Boga zawsze wychodziły Jego sługom na dobre. Na przykład Jehowa dał starożytnym Izraelitom prawa, które miały ich chronić przed poważnymi wypadkami. Jedno z nich mówiło, że właściciel domu powinien zrobić na dachu balustradę, żeby nikt z niego nie spadł (Powtórzonego Prawa 22:8). Inne prawo dotyczyło zwierząt. Jeśli ktoś miał agresywnego byka, musiał go pilnować, żeby nikogo nie zaatakował i nie zabił (Wyjścia 21:28, 29). Jeśli w wyniku zaniedbania ktoś zginął, właściciel ponosił za to odpowiedzialność.

15 Z tych praw wynika, że dla Jehowy życie jest bardzo cenne. Jak to powinno na nas wpływać? My też powinniśmy szanować życie. Będzie to widać w tym, jak dbamy o nasz dom czy samochód, w jaki sposób jeździmy i jaką wybieramy rozrywkę. Niektórzy, szczególnie młodzi, myślą, że nic złego im się nie stanie. Podejmują niepotrzebne ryzyko i ignorują zagrożenia. Ale Jehowa nie chce, żebyśmy się tak zachowywali. Chce, żebyśmy uważali życie — zarówno swoje, jak i innych — za coś bardzo cennego (Kaznodziei 11:9, 10).

16. Co Jehowa myśli o aborcji?

16 Jehowa ceni każde ludzkie życie — nawet życie nienarodzonego dziecka. Według Prawa Mojżeszowego jeśli ktoś przypadkowo zrobił krzywdę kobiecie w ciąży i umarła ona albo jej dziecko, to Jehowa uznawał sprawcę za winnego zabójstwa. Mimo że był to wypadek, należało „dać życie za życie” (odczytaj Wyjścia 21:22, 23). Tak więc dla Boga nienarodzone dziecko jest żywym człowiekiem. Wobec tego jak myślisz: Jakie uczucia wzbudza w Nim aborcja? Co czuje, kiedy każdego roku zabija się miliony nienarodzonych dzieci?

17. Co może pocieszyć kobietę, która poddała się aborcji, zanim poznała Jehowę?

17 A co wtedy, gdy kobieta poddała się aborcji, zanim poznała pogląd Jehowy? Jeśli szczerze tego żałuje, to może być pewna, że Jehowa na podstawie ofiary Jezusa jej przebaczy (Łukasza 5:32; Efezjan 1:7). Nie musi więc się obwiniać. „Jehowa jest miłosierny i współczujący (...). Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko Bóg odsunął od nas nasze przewinienia” (Psalm 103:8-14).

ODRZUĆ NIENAWIŚĆ

18. Dlaczego musimy zrobić wszystko, żeby pozbyć się nienawiści?

18 Szacunek dla życia zaczyna się głęboko w sercu. Wiąże się z tym, co myślimy o innych. Apostoł Jan napisał: „Każdy, kto nienawidzi brata, jest mordercą” (1 Jana 3:15). Zanim się zorientujemy, niechęć do kogoś może się zamienić w nienawiść. Możemy wtedy zacząć traktować taką osobę bez szacunku, złośliwie ją obmawiać albo nawet życzyć jej śmierci. Jehowa dobrze wie, co myślimy o innych (Kapłańska 19:16; Powtórzonego Prawa 19:18-21; Mateusza 5:22). Jeśli zauważymy w sobie nienawiść, musimy zrobić wszystko, żeby się jej pozbyć (Jakuba 1:14, 15; 4:1-3).

19. Jak powinien wpływać na nas pogląd Jehowy na przemoc?

19 Szacunek dla życia możemy okazać w jeszcze inny sposób. Z Psalmu 11:5 dowiadujemy się, że Jehowa „nienawidzi każdego, kto kocha przemoc”. Gdybyśmy korzystali z brutalnej rozrywki, mogłoby się okazać, że kochamy przemoc. Dlaczego mielibyśmy napełniać umysł wulgarnymi słowami czy brutalnymi scenami? Chcemy raczej napełniać umysł tym, co czyste i pozytywne (odczytaj Filipian 4:8, 9).

TRZYMAJ SIĘ Z DALEKA OD ORGANIZACJI, KTÓRE NIE SZANUJĄ ŻYCIA

20-22. (a) Co Jehowa myśli o świecie Szatana? (b) Jak chrześcijanie pokazują, że ‛nie są częścią świata’?

20 Jehowa uznaje świat Szatana za obciążony winą krwi. Dlaczego? Bo nie szanuje się w nim życia. Na przestrzeni wieków rządy doprowadziły do śmierci milionów ludzi, w tym wielu sług Jehowy. W Biblii przedstawiono je jako przerażające, agresywne bestie (Daniela 8:3, 4, 20-22; Objawienie 13:1, 2, 7, 8). W dzisiejszym świecie powszechny jest handel bronią. Wielu ludzi zarabia ogromne pieniądze na sprzedaży czegoś, co służy do zabijania. Widać wyraźnie, że „cały świat podlega mocy Niegodziwca” (1 Jana 5:19).

21 Ale prawdziwi chrześcijanie ‛nie są częścią świata’. Nie zajmują się polityką ani nie idą na wojnę. Nie tylko sami nie zabijają, ale też nie popierają organizacji, które to robią lub się do tego przyczyniają (Jana 15:19; 17:16). Gdy są prześladowani, nie stosują przemocy. Jezus uczył, żeby kochać swoich wrogów (Mateusza 5:44; Rzymian 12:17-21).

22 Za śmierć milionów ludzi odpowiada też religia. Biblia tak mówi o Babilonie Wielkim, czyli wszystkich religiach fałszywych na świecie: „Znaleziono [w nim] krew proroków, świętych i wszystkich zabitych na ziemi”. Nic dziwnego, że Jehowa nakazał z niego ‛wyjść’. Ci, którzy wielbią Jehowę, nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek religią fałszywą (Objawienie 17:6; 18:2, 4, 24).

23. Co to znaczy ‛wyjść’ z Babilonu Wielkiego?

23 Co to znaczy ‛wyjść’ z Babilonu Wielkiego? To znaczy wyraźnie pokazać, że nie mamy już żadnego związku z religią fałszywą. Być może musimy upewnić się, że nasze nazwisko zostało usunięte z rejestrów kościelnych. Ale chodzi o coś więcej. Musimy znienawidzić i odrzucić wszystkie złe rzeczy, które religia fałszywa toleruje, a nawet popiera, takie jak niemoralność, mieszanie się do polityki czy chciwość (odczytaj Psalm 97:10; Objawienie 18:7, 9, 11-17). Wszystko to doprowadziło do śmierci milionów ludzi.

24, 25. Jak poznanie Jehowy zapewnia nam spokój wewnętrzny i czyste sumienie?

24 Zanim poznaliśmy Jehowę, każdy z nas w jakiś sposób popierał świat Szatana. Ale teraz już tego nie robimy. Uwierzyliśmy w ofiarę okupu i oddaliśmy życie Bogu. ‛Za sprawą Jehowy nastały dla nas czasy wytchnienia’. Inaczej mówiąc, mamy spokój wewnętrzny i czyste sumienie, bo wiemy, że podobamy się Bogu (Dzieje 3:19; Izajasza 1:18).

25 Nawet jeśli kiedyś należeliśmy do organizacji, która nie szanuje życia, to na podstawie okupu Jehowa nam przebaczył. Teraz naprawdę cenimy życie. Jak tego dowodzimy? Robimy wszystko, co możemy, żeby pomóc innym poznać Jehowę, zaprzyjaźnić się z Nim i opuścić świat Szatana (2 Koryntian 6:1, 2).

OPOWIADAJ INNYM O KRÓLESTWIE BOŻYM

26-28. (a) Jakie zadanie Jehowa dał Ezechielowi? (b) Jakie zadanie Jehowa dał nam?

26 W starożytnym Izraelu Jehowa nakazał prorokowi Ezechielowi ostrzegać ludzi, że wkrótce Jerozolima zostanie zniszczona. Miał on też uczyć ich, jak mogą uratować życie. Gdyby tego nie robił, Jehowa pociągnąłby go do odpowiedzialności (Ezechiela 33:7-9). Ezechiel pokazywał, że ceni życie, kiedy ze wszystkich sił starał się przekazywać tę ważną wiadomość.

27 Jehowa dał nam podobne zadanie — mamy ostrzegać ludzi, że wkrótce świat Szatana zostanie zniszczony. Mamy im też pomóc poznać Jehowę i znaleźć się w nowym świecie (Izajasza 61:2; Mateusza 24:14). Chcemy z całych sił o tym głosić. Jeśli to robimy, będziemy mogli powtórzyć za apostołem Pawłem: „Nie ponoszę winy za krew żadnego człowieka. Bo nie wzbraniałem się wam głosić o całym zamierzeniu Bożym” (Dzieje 20:26, 27).

28 Jeśli chcemy być blisko Jehowy, nie wystarczy, że patrzymy na życie i krew tak jak On. Musimy też być czyści w Jego oczach. Z czym się to wiąże? Omówimy to w następnym rozdziale.