Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ 5

Trzymaj się z daleka od świata

Trzymaj się z daleka od świata

„Nie jesteście częścią świata” (JANA 15:19)

1. O co martwił się Jezus w ostatni wieczór przed swoją śmiercią?

 BYŁ to ostatni wieczór przed śmiercią Jezusa. Wiedział on, że niedługo opuści swoich uczniów, i martwił się o ich przyszłość. Powiedział im: „Nie jesteście częścią świata” (Jana 15:19). Później modlił się do swojego Ojca: „Nie są częścią świata, tak jak ja nie jestem częścią świata” (Jana 17:15, 16). Co miał na myśli?

2. Czym jest „świat”, o którym wspomniał Jezus?

2 Słowo „świat” odnosi się tutaj do ludzi, którzy nie służą Bogu i są pod władzą Szatana (Jana 14:30; Efezjan 2:2; Jakuba 4:4; 1 Jana 5:19). Jak możemy pokazać, że nie jesteśmy „częścią świata”? W tym rozdziale omówimy kilka sposobów: 1) pozostajemy lojalni wobec Królestwa Bożego i neutralni w sprawach politycznych; 2) przeciwstawiamy się duchowi świata; 3) dbamy o to, żeby nasz ubiór i wygląd był skromny; 4) zachowujemy zrównoważone podejście do pieniędzy; 5) nosimy „całą zbroję od Boga”. (Zobacz dodatek 16).

BĄDŹ LOJALNY WOBEC KRÓLESTWA BOŻEGO

3. Jaki pogląd na politykę miał Jezus?

3 Kiedy Jezus był na ziemi, widział, że ludzie mają dużo problemów i że ich życie nie jest proste. Szczerze się o nich troszczył i chciał im pomóc. Czy zajął się polityką? Nie. Wiedział, że tym, czego ludzie naprawdę potrzebują, jest Królestwo Boże. W przyszłości miał w nim zostać Królem i właśnie ono było głównym tematem jego nauk (Daniela 7:13, 14; Łukasza 4:43; 17:20, 21). Dlatego nie angażował się w politykę i zawsze pozostawał neutralny. Kiedy stanął przed rzymskim namiestnikiem Poncjuszem Piłatem, powiedział: „Moje Królestwo nie jest częścią tego świata” (Jana 18:36). Jego uczniowie też byli neutralni. W pewnej książce napisano, że pierwsi chrześcijanie „nie chcieli obejmować urzędów politycznych” (On the Road to Civilization). Dzisiaj prawdziwi chrześcijanie myślą tak samo. Lojalnie popierają Królestwo Boże i nie wtrącają się do polityki (Mateusza 24:14).

Czy potrafiłbyś wyjaśnić, dlaczego lojalnie popierasz Królestwo Boże?

4. Jak prawdziwi chrześcijanie pokazują, że popierają Królestwo Boże?

4 Paweł napisał do chrześcijan namaszczonych duchem: „Jesteśmy (...) ambasadorami zastępującymi Chrystusa” (2 Koryntian 5:20). Ambasador reprezentuje rząd własnego kraju, dlatego nie miesza się w sprawy polityczne państwa, w którym pełni swoje obowiązki. W podobnej sytuacji są namaszczeni chrześcijanie, którzy mają panować z Jezusem w niebie. Reprezentują oni rząd Boga, dlatego nie mieszają się w sprawy polityczne tego świata (Filipian 3:20). Uczą natomiast miliony ludzi o Królestwie Bożym. Wspierają ich „drugie owce”, czyli ci, którzy będą żyć wiecznie na ziemi. Oni również pozostają neutralni (Jana 10:16; Mateusza 25:31-40). Wyraźnie więc widać, że prawdziwi chrześcijanie nie mają nic wspólnego z polityką (odczytaj Izajasza 2:2-4).

5. Dlaczego chrześcijanie nie idą na wojnę?

5 Jako prawdziwi chrześcijanie jesteśmy dla siebie jak rodzina. Bez względu na to, z jakiego kraju czy środowiska pochodzimy, jesteśmy zjednoczeni (1 Koryntian 1:10). Gdybyśmy szli na wojnę, walczylibyśmy przeciwko naszym braciom i siostrom. A przecież Jezus polecił nam ich kochać (Jana 13:34, 35; 1 Jana 3:10-12). Co więcej, polecił nam kochać nawet nieprzyjaciół (Mateusza 5:44; 26:52).

6. Jaki stosunek do władz mają słudzy Jehowy?

6 Chociaż jesteśmy neutralni, staramy się być dobrymi obywatelami. Na przykład okazujemy szacunek władzom, przestrzegając prawa i płacąc podatki. Ale przede wszystkim oddajemy „to, co Boże — Bogu” (Marka 12:17; Rzymian 13:1-7; 1 Koryntian 6:19, 20). Czym jest „to, co Boże”? Chodzi między innymi o miłość do Boga, posłuszeństwo wobec Niego i oddawanie Mu czci. Prędzej poświęcimy swoje życie, niż okażemy Jehowie nieposłuszeństwo (Łukasza 4:8; 10:27; odczytaj Dzieje 5:29; Rzymian 14:8).

PRZECIWSTAWIAJ SIĘ „DUCHOWI ŚWIATA”

7, 8. Czym jest „duch świata” i jaki ma wpływ na ludzi?

7 Trzymamy się z daleka od świata, jeśli przeciwstawiamy się jego „duchowi”. Czym jest „duch świata”? To sposób myślenia i postępowania pochodzący od Szatana. Duch świata ma ogromny wpływ na ludzi, którzy nie służą Jehowie. Ale chrześcijanie się mu przeciwstawiają. Paweł napisał, że „nie otrzymaliśmy ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga” (1 Koryntian 2:12; Efezjan 2:2, 3; zobacz dodatek 17).

8 Duch świata sprawia, że ludzie są samolubni, dumni i zbuntowani. Uważają, że nie muszą słuchać Boga. Szatan chce, żeby robili to, co im się podoba, i nie myśleli o konsekwencjach. Chce, żeby najważniejsze w ich życiu było zaspokajanie „pragnienia ciała” i „pragnienia oczu” (1 Jana 2:16; 1 Tymoteusza 6:9, 10). Diabeł przede wszystkim stara się oszukać sług Jehowy, żeby zaczęli myśleć tak jak on (Jana 8:44; Dzieje 13:10; 1 Jana 3:8).

9. Jak duch świata może wpływać na nas?

9 Duch świata otacza nas jak powietrze, którym oddychamy. Jeśli mu się nie przeciwstawimy, to będzie na nas oddziaływał (odczytaj Przysłów 4:23). Może się to zacząć z pozoru niewinnie, na przykład gdybyśmy pozwolili, żeby na nasz sposób myślenia i nastawienie mieli wpływ ludzie, którzy nie służą Jehowie (Przysłów 13:20; 1 Koryntian 15:33). Duch świata może też na nas wpływać przez pornografię, odstępstwo czy sporty połączone z ostrą rywalizacją. (Zobacz dodatek 18).

10. Jak możemy przeciwstawiać się duchowi świata?

10 Co zrobić, żeby duch świata nie miał nad nami kontroli? Musimy być blisko Jehowy i modlić się o Jego ducha. Musimy też kierować się Jego mądrością i angażować się w służbę dla Niego. Jehowa jest najpotężniejszy we wszechświecie. Na pewno pomoże nam przeciwstawiać się duchowi świata (1 Jana 4:4).

PRZYNOŚ CHWAŁĘ BOGU SWOIM UBIOREM

11. W jaki sposób duch świata wpływa na to, jak ludzie się ubierają?

11 To, że nie jesteśmy częścią świata, pokazujemy też naszym ubiorem i wyglądem. Wielu ludzi w tym świecie ubiera się tak, żeby zwracać na siebie uwagę, rozbudzać w innych niemoralne myśli, wyrażać bunt albo popisywać się bogactwem. Inni w ogóle nie przejmują się swoim wyglądem — są zaniedbani i brudni. Nie możemy pozwolić, żeby takie tendencje miały wpływ na nasz ubiór i wygląd.

Czy swoim ubiorem przynosisz chwałę Jehowie?

12, 13. Jakie zasady pomogą nam zdecydować, w co się ubrać?

12 Jako słudzy Jehowy chcemy zawsze ubierać się porządnie, czysto, gustownie i stosownie do okazji. Nasz wygląd powinien świadczyć o „skromności i trzeźwości umysłu” oraz o tym, że służymy Bogu (1 Tymoteusza 2:9, 10; Judy 21).

13 Nasz ubiór może mieć wpływ na to, co inni pomyślą o Jehowie i Jego sługach. Chcemy ‛wszystko robić na chwałę Bożą’ (1 Koryntian 10:31). Skromność obejmuje liczenie się z uczuciami i poglądami innych. Kiedy więc decydujemy, w co się ubrać, pamiętajmy, że nasz wybór będzie miał na nich wpływ (1 Koryntian 4:9; 2 Koryntian 6:3, 4; 7:1).

14. O czym powinniśmy pamiętać, kiedy decydujemy, w co się ubrać na zebranie albo do służby kaznodziejskiej?

14 Jak się ubieramy na zebranie albo do służby kaznodziejskiej? Czy nie za bardzo zwracamy na siebie uwagę? Czy inni nie czują się przy nas niezręcznie? Czy uważamy, że nasz ubiór jest wyłącznie naszą sprawą? (Filipian 4:5; 1 Piotra 5:6). To normalne, że chcemy ładnie wyglądać, ale najbardziej atrakcyjni będziemy dzięki chrześcijańskim przymiotom. Właśnie na nie zwraca uwagę Jehowa. Pokazują one, jacy jesteśmy wewnątrz — „to, co jest ukryte w sercu”. Przymioty te mają „wielką wartość w oczach Boga” (1 Piotra 3:3, 4).

15. Dlaczego Jehowa nie narzuca, jak mamy się ubierać i jak wyglądać?

15 Jehowa nie dał nam listy przepisów, w co powinniśmy się ubierać, a w co nie. Zamiast tego dał zasady biblijne, które pomagają nam dokonywać dobrych wyborów (Hebrajczyków 5:14). Chce, żeby nasze decyzje — ważne i mniej ważne — wynikały z miłości do Niego i do innych (odczytaj Marka 12:30, 31). W różnych częściach świata słudzy Jehowy ubierają się inaczej, zależnie od kultury czy własnego gustu. Taka różnorodność jest czymś pięknym i ciekawym.

MIEJ ZRÓWNOWAŻONY POGLĄD NA PIENIĄDZE

16. (a) Jak pogląd tego świata na pieniądze różni się od nauk Jezusa? (b) Jakie pytania warto sobie zadać?

16 Szatan chce przekonać ludzi, że pieniądze i rzeczy materialne zapewnią im szczęście. Ale słudzy Jehowy wiedzą, że to nieprawda. Wierzymy słowom Jezusa: „Życie nie zależy od tego, co człowiek posiada, choćby nawet opływał w dostatki” (Łukasza 12:15). Pieniądze nie dadzą nam prawdziwego szczęścia. Nie można za nie kupić przyjaciół, spokoju wewnętrznego ani życia wiecznego. Oczywiście potrzebujemy niektórych rzeczy materialnych i chcemy, żeby życie sprawiało nam radość. Ale Jezus uczył, że nasze szczęście zależy od tego, czy mamy bliską więź z Bogiem i czy wielbienie Go jest dla nas najważniejsze (Mateusza 5:3; 6:22). Zadaj sobie pytania: „Czy pogląd tego świata na pieniądze ma na mnie wpływ? Czy ciągle o nich myślę i mówię?” (Łukasza 6:45; 21:34-36).

17. Jak poprawia się nasze życie, gdy odrzucamy świecki pogląd na pieniądze?

17 Jeśli skupiamy się na służbie dla Jehowy i odrzucamy pogląd tego świata na pieniądze, nasze życie ma sens. Jesteśmy zadowoleni i zachowujemy spokój wewnętrzny (Mateusza 6:31, 32; Rzymian 15:13). Nie zamartwiamy się o rzeczy materialne (odczytaj 1 Tymoteusza 6:9, 10). Czujemy szczęście wynikające z dawania (Dzieje 20:35). Mamy więcej czasu dla tych, których kochamy. Może nawet lepiej się wysypiamy (Kaznodziei 5:12).

NAŁÓŻ „CAŁĄ ZBROJĘ OD BOGA”

18. Co próbuje zrobić Szatan?

18 Szatan próbuje zniszczyć naszą więź z Jehową, dlatego musimy robić wszystko, żeby ją chronić. Walczymy z „armią niegodziwych duchów” (Efezjan 6:12). Szatan i demony nie chcą, żebyśmy byli szczęśliwi i żyli wiecznie (1 Piotra 5:8). Chociaż ci wrogowie są potężni, to Jehowa pomoże nam ich pokonać!

19. Jak List do Efezjan 6:14-18 opisuje chrześcijańską „zbroję”?

19 Kiedy w dawnych czasach żołnierze szli na wojnę, zakładali dla ochrony zbroję. Podobnie my musimy założyć „zbroję od Boga”, która będzie nas chronić (Efezjan 6:13). Opisuje ją List do Efezjan 6:14-18: „Trwajcie niezachwianie, przepasani pasem prawdy, mając na sobie napierśnik prawości i na nogach buty gotowości do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Oprócz tego wszystkiego zawsze miejcie ze sobą wielką tarczę wiary, którą zdołacie zagasić wszystkie płonące strzały Niegodziwca. Noście też hełm wybawienia i miecz ducha, czyli słowo Boże, i przy każdej okazji zwracajcie się do Boga w każdej formie modlitwy i błagania, poddając się pod wpływ ducha Bożego”.

20. Co musimy robić, żeby „zbroja od Boga” nas chroniła?

20 Gdyby żołnierz zapomniał któregoś elementu zbroi, to jakaś część jego ciała byłaby odsłonięta. Właśnie w nią celowałby wróg. Jeśli chcemy, żeby nasza „zbroja” nas chroniła, nie możemy zapomnieć o żadnym jej elemencie. Powinniśmy cały czas ją nosić i utrzymywać w dobrym stanie. Nasza walka będzie trwała, dopóki ten świat nie zostanie zniszczony, a Szatan i demony usunięci z ziemi (Objawienie 12:17; 20:1-3). Jeśli więc walczymy ze złymi pragnieniami lub słabościami, nigdy się nie poddawajmy! (1 Koryntian 9:27).

21. Jak możemy zwyciężyć w duchowej walce?

21 Nie wygramy z Diabłem o własnych siłach. Ale z pomocą Jehowy na pewno nam się uda! W tym celu musimy się do Niego modlić, studiować Jego Słowo i przebywać w towarzystwie braci i sióstr (Hebrajczyków 10:24, 25). Dzięki temu pozostaniemy lojalni wobec Boga i będziemy gotowi bronić swojej wiary.

BĄDŹ GOTOWY BRONIĆ SWOJEJ WIARY

22, 23. (a) Co zrobić, żeby zawsze być gotowym do obrony swojej wiary? (b) Co omówimy w następnym rozdziale?

22 Musimy być gotowi do obrony swojej wiary przez cały czas (Jana 15:19). W pewnych kwestiach Świadkowie Jehowy zajmują zupełnie inne stanowisko niż większość ludzi. Zastanów się: „Czy rzeczywiście rozumiem, z czego wynika nasz pogląd w danej sprawie? Czy jestem przekonany, że to, co mówi Biblia i ‚niewolnik wierny i roztropny’, jest słuszne? (Mateusza 24:45; Jana 17:17). Czy jestem dumny z bycia Świadkiem Jehowy? (Psalm 34:2; Mateusza 10:32, 33). Czy potrafię wyjaśnić swoje wierzenia innym?” (odczytaj 1 Piotra 3:15).

23 W wielu sytuacjach jest oczywiste, co trzeba zrobić, żeby trzymać się z daleka od świata. Ale nie zawsze tak jest. Szatan zastawia na nas różne pułapki. Jedną z nich jest rozrywka. Jak w tej dziedzinie podejmować mądre decyzje? Omówimy to w następnym rozdziale.