Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ 11

Po ślubie

Po ślubie

„Miłość nigdy nie zawodzi” (1 KORYNTIAN 13:8)

1, 2. Czy problemy w małżeństwie oznaczają, że jest ono nieudane?

 MAŁŻEŃSTWO jest darem od Jehowy. Może nas uszczęśliwiać. Jednak każde małżeństwo przeżywa też jakieś problemy. Czasami wręcz nie widać ich końca. Mąż i żona mogą poczuć, że nie są już sobie tak bliscy jak kiedyś.

2 Gdy w małżeństwie pojawiają się problemy, nie należy się dziwić. Nie oznacza to, że jest ono nieudane. Nawet parom, które przechodziły poważne trudności, udało się naprawić relacje i umocnić swój związek. Dzięki czemu?

ZBLIŻAJCIE SIĘ DO BOGA I DO SIEBIE NAWZAJEM

3, 4. Co czasami zdarza się w małżeństwie?

3 Małżeństwo to związek dwóch osób, które mają inne upodobania, przyzwyczajenia i sposób myślenia. Mąż i żona mogą pochodzić z różnych kultur czy środowisk. Potrzeba sporo czasu i wysiłku, żeby dobrze się poznali i rozumieli.

4 Z czasem mąż i żona mogą tak bardzo skupić się na sprawach osobistych, że się od siebie oddalą. Każde z nich zaczyna żyć swoim życiem. Co pomoże im znowu się do siebie zbliżyć?

Rady z Biblii są niezbędne do szczęścia w małżeństwie

5. (a) Co pomoże mężowi i żonie zbliżyć się do siebie nawzajem? (b) Jak zgodnie z Listem do Hebrajczyków 13:4 powinniśmy patrzeć na małżeństwo?

5 Jehowa daje najlepsze rady, które pomogą mężowi i żonie zbliżyć się do Niego i do siebie nawzajem (Psalm 25:4; Izajasza 48:17, 18). W Biblii czytamy: „Niech małżeństwo będzie przez wszystkich traktowane z szacunkiem” (Hebrajczyków 13:4). Jehowa chce, żebyśmy traktowali małżeństwo z szacunkiem i żeby było dla nas bardzo cenne. Dlatego chrońmy je i nigdy nie uważajmy za coś oczywistego.

MIŁOŚĆ DO JEHOWY UMOCNI TWOJE MAŁŻEŃSTWO

6. Czego z Ewangelii według Mateusza 19:4-6 dowiadujemy się o poglądzie Jehowy na małżeństwo?

6 Pierwsze małżeństwo stworzył sam Jehowa. Jego Syn, Jezus, powiedział: „Czy nie czytaliście, że Stwórca już na początku stworzył ludzi jako mężczyznę i kobietę i że powiedział: ‚Z tego względu mężczyzna opuści ojca i matkę, a przylgnie do swojej żony i oboje będą jednym ciałem’? Tak więc nie są już dwojgiem — są jednym ciałem. Co zatem Bóg połączył, tego niech człowiek nie rozdziela” (Mateusza 19:4-6). Wynika z tego, że Jehowa od samego początku chciał, żeby małżeństwo było trwałe. Chciał też, żeby mąż i żona byli sobie bliscy i mieli radość ze wspólnego życia.

7. Co pomoże mężowi i żonie umocnić swoje małżeństwo?

7 Niestety, dzisiaj małżeństwa mają więcej stresów i problemów niż kiedykolwiek wcześniej. Czasami mężowi i żonie jest bardzo ciężko i myślą, że ich związku nie da się uratować. Dlatego w końcu się poddają. Co może im pomóc? Zrozumienie, jak na małżeństwo patrzy Jehowa (1 Jana 5:3).

8, 9. (a) Szczególnie kiedy powinniśmy słuchać rad Jehowy dotyczących małżeństwa? (b) Jak możemy pokazać, że cenimy małżeństwo?

8 Rady Jehowy zawsze przynoszą nam korzyść. Jak już wiemy, zachęca On: „Niech małżeństwo będzie przez wszystkich traktowane z szacunkiem” (Hebrajczyków 13:4; Kaznodziei 5:4). Jeśli będziemy słuchać rad Jehowy nawet wtedy, gdy nie jest to łatwe, na pewno wyjdzie nam to na dobre (1 Tesaloniczan 1:3; Hebrajczyków 6:10).

9 Ponieważ cenimy małżeństwo, nie chcemy mówić ani robić niczego, co by mu zaszkodziło. Przeciwnie, chcemy je umacniać. Jak to robić?

OKAZUJ SZACUNEK TYM, CO MÓWISZ I ROBISZ

10, 11. (a) Jaki poważny problem mają niektóre małżeństwa? (b) Dlaczego to, jak odnosisz się do męża lub żony, jest bardzo ważne?

10 Ranienie męża lub żony przybiera różne formy. Oczywiście chrześcijanin nigdy nie będzie bić współmałżonka ani w żaden inny sposób krzywdzić go fizycznie. Ale ranić można też słowami. Bywają one potężną bronią. Pewna kobieta powiedziała: „Mój mąż nie liczy się ze słowami. Ciągle słyszę złośliwe uwagi: ‚Jesteś dla mnie tylko ciężarem!’ albo ‚Do niczego się nie nadajesz!’. To ciosy, które nie zostawiają śladów na ciele, ale głęboko ranią serce”. Pewien mąż wyznał, że żona ciągle go poniża. Powiedział: „Nie wypada nawet powtarzać, jak ona się do mnie odzywa. Nie umiem z nią rozmawiać i dlatego zostaję do późna w pracy. To o wiele lepsze niż powrót do domu”. Wyzwiska i złośliwe uwagi ranią pod względem emocjonalnym. Niestety, są dzisiaj bardzo powszechne.

11 Jeśli małżonkowie źle się do siebie odnoszą, powstają rany emocjonalne, które bardzo długo się goją. Jehowa z pewnością nie chce, żeby mąż i żona tak się traktowali. Ale mógłbyś ranić współmałżonka, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Być może uważasz, że jesteś dla niego miły. Ale czy on też tak uważa? Gdyby się okazało, że ranisz go słowami, to czy będziesz gotowy się zmienić? (Galatów 5:15; odczytaj Efezjan 4:31).

12. Co może mieć wpływ na twoją więź z Jehową?

12 To, w jaki sposób odzywasz się do współmałżonka — czy to przy innych, czy na osobności — ma dla Jehowy duże znaczenie (odczytaj 1 Piotra 3:7). List Jakuba 1:26 przypomina: „Jeśli ktoś myśli, że czci Boga, ale nie panuje nad językiem, to oszukuje samego siebie, a jego oddawanie czci jest daremne”.

13. Jak jeszcze ktoś mógłby ranić współmałżonka?

13 Powinieneś liczyć się z uczuciami współmałżonka jeszcze w innych sytuacjach. Na przykład jak on by się czuł, gdybyś spędzał dużo czasu z osobą płci przeciwnej — nawet jeśli chodziłoby o służbę kaznodziejską albo pomoc w rozwiązaniu jakiegoś problemu? Choćbyś miał czyste pobudki, to czy twój współmałżonek nie czułby się zraniony? Pewna chrześcijanka powiedziała: „Jest mi bardzo przykro, kiedy widzę, że mąż tyle czasu i uwagi poświęca jakiejś siostrze ze zboru. Czuję się przez to gorsza”.

14. (a) Jaka podstawowa prawda wynika z Księgi Rodzaju 2:24? (b) Nad czym powinniśmy się zastanowić?

14 Jako chrześcijanie troszczymy się o rodziców oraz o braci i siostry w zborze. Ale po ślubie mamy się troszczyć przede wszystkim o męża albo żonę. Jehowa powiedział, że mąż „przylgnie do swojej żony” (Rodzaju 2:24). Tak więc uczucia współmałżonka powinny być dla nas najważniejsze. Zastanów się: „Czy okazuję współmałżonkowi tyle miłości i poświęcam mu tyle czasu i uwagi, ile on potrzebuje?”.

15. Dlaczego nie powinniśmy spoufalać się z kimś, kto nie jest naszym współmałżonkiem?

15 Jeśli spoufalimy się z kimś, kto nie jest naszym współmałżonkiem, wystawi to nasze małżeństwo na próbę. Moglibyśmy związać się z tą osobą emocjonalnie i rozwinąć do niej romantyczne uczucia (Mateusza 5:28). Gdyby te uczucia się nasiliły, moglibyśmy zrobić coś, co ściągnęłoby na nasze małżeństwo hańbę.

„NIECH ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI NIE BĘDZIE NICZYM SKALANY”

16. Jaki nakaz daje małżeństwom Biblia?

16 Biblia mówi: „Niech związek małżeński nie będzie niczym skalany, bo tych, którzy dopuszczają się niemoralności i cudzołóstwa, osądzi Bóg” (Hebrajczyków 13:4). Sformułowanie przetłumaczone tu na „związek małżeński” dosłownie znaczy „łoże małżeńskie” i odnosi się do kontaktów seksualnych między mężem a żoną (Przysłów 5:18). Jak możemy unikać skalania w tej dziedzinie?

17. (a) Co wielu myśli na temat cudzołóstwa? (b) Co o cudzołóstwie powinni myśleć chrześcijanie?

17 Wielu nie widzi w zdradzie małżeńskiej nic złego. Nie możemy pozwolić, żeby ten pogląd wpłynął na nas. Jehowa jasno powiedział, że nienawidzi niemoralności i cudzołóstwa (odczytaj Rzymian 12:9; Hebrajczyków 10:31; 12:29). Gdybyśmy uprawiali seks z kimś innym niż nasz mąż lub żona, ściągnęlibyśmy na nasze małżeństwo hańbę. Pokazalibyśmy, że nie szanujemy zasad Jehowy, i moglibyśmy zniszczyć naszą więź z Nim. Dlatego musimy unikać nawet pierwszego kroku w stronę cudzołóstwa. Oznacza to, że nie możemy sobie pozwalać na niestosowne myśli (Hioba 31:1).

18. (a) W czym cudzołóstwo przypomina bałwochwalstwo? (b) Co o cudzołóstwie myśli Jehowa?

18 Według Prawa Mojżeszowego cudzołóstwo było poważnym grzechem — tak poważnym jak bałwochwalstwo. Oba te grzechy karano śmiercią (Kapłańska 20:2, 10). W czym cudzołóstwo przypominało bałwochwalstwo? Jeśli Izraelita oddawał cześć fałszywym bogom, łamał obietnicę, że będzie wierny Jehowie. A jeśli popełniał cudzołóstwo, łamał obietnicę, że będzie wierny współmałżonkowi (Wyjścia 19:5, 6; Powtórzonego Prawa 5:9; odczytaj Malachiasza 2:14). Wyraźnie więc widać, że Jehowa uważał cudzołóstwo za ciężki grzech.

19. Dzięki czemu będziemy zdecydowani nie popełnić cudzołóstwa?

19 A jak jest dzisiaj? Chociaż nie podlegamy już Prawu Mojżeszowemu, pogląd Jehowy na cudzołóstwo się nie zmienił. Podobnie jak nigdy nie oddamy czci fałszywym bogom, tak nigdy nie zdradzimy współmałżonka (Psalm 51:1, 4; Kolosan 3:5). Gdybyśmy to zrobili, ściągnęlibyśmy hańbę na nasze małżeństwo i naszego Boga, Jehowę. (Zobacz dodatek 26).

JAK MOŻESZ UMOCNIĆ MAŁŻEŃSTWO?

20. Jak mądrość umacnia małżeństwo?

20 Jak możesz umocnić swoje małżeństwo? Słowo Boże mówi: „Mądrość buduje dom, a rozeznanie zapewnia mu bezpieczeństwo” (Przysłów 24:3). Dom może być zimny i pusty albo ciepły, przytulny i bezpieczny. Podobnie jest z małżeństwem. Człowiek mądry będzie dbał o to, żeby jego współmałżonek czuł się bezpieczny i szczęśliwy.

21. Jak wiedza ze Słowa Bożego umacnia małżeństwo?

21 Biblia tak opisuje wspomniany dom: „Dzięki wiedzy jego pokoje są pełne wszystkiego, co drogocenne i przyjemne” (Przysłów 24:4). Wiedza ze Słowa Bożego może zmienić twoje małżeństwo na lepsze (Rzymian 12:2; Filipian 1:9). Kiedy razem ze współmałżonkiem czytacie Biblię i oparte na niej publikacje, rozmawiajcie o tym, jak zastosować podane w nich rady. Zastanawiajcie się, jak okazywać sobie nawzajem miłość, szacunek, życzliwość i wyrozumiałość. Proście Jehowę, żeby pomógł wam rozwijać cechy, które umocnią wasze małżeństwo i wzajemną miłość (Przysłów 15:16, 17; 1 Piotra 1:7).

Podczas rodzinnego wielbienia proście Jehowę o kierownictwo

22. Dlaczego powinniśmy traktować współmałżonka z miłością i szacunkiem?

22 Rób wszystko, co możesz, żeby traktować współmałżonka z miłością i szacunkiem. Wtedy wasza więź stanie się jeszcze silniejsza. A co najważniejsze, będziecie sprawiać radość Jehowie (Psalm 147:11; Rzymian 12:10).