Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

ROZDZIAŁ 1

Miłość Boga jest wieczna

Miłość Boga jest wieczna

„Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań. A przecież Jego przykazania nie są uciążliwe” (1 JANA 5:3)

1, 2. Dlaczego kochasz Jehowę?

 CZY kochasz Boga? Być może kochasz Go tak bardzo, że już oddałeś Mu swoje życie. Możliwe, że uważasz Go za najlepszego Przyjaciela. Ale zanim ty pokochałeś Jehowę, On pokochał ciebie. W Biblii czytamy: „My kochamy, bo Bóg pierwszy nas pokochał” (1 Jana 4:19).

2 Pomyśl o wszystkim, co Jehowa z miłości dla nas zrobił. Dał nam piękny dom, czyli ziemię, i wszystko, czego potrzebujemy, żeby życie sprawiało nam radość (Mateusza 5:45; Objawienie 4:11). Ponieważ chce być naszym Przyjacielem, zadbał o to, żebyśmy mogli Go poznać. Kiedy czytamy Biblię, słuchamy Jehowy, a kiedy się modlimy, On słucha nas (Psalm 65:2). Kieruje nami i dodaje nam sił przez swojego świętego ducha (Łukasza 11:13). Wysłał nawet na ziemię ukochanego Syna, żeby uwolnić nas od grzechu i śmierci (odczytaj Jana 3:16; Rzymian 5:8).

3. Jak dbać o przyjaźń z Jehową?

3 Pomyśl o jednym ze swoich przyjaciół — o kimś, kto jest przy tobie w dobrych i złych chwilach. Żeby taka przyjaźń zawsze była mocna, trzeba o nią dbać. Podobnie jest w relacjach z Jehową, naszym najlepszym Przyjacielem. Ta przyjaźń może trwać wiecznie. Z Biblii dowiadujemy się, co robić, żeby ‛Bóg nadal nas kochał’ (Judy 21). Jak możemy pokazać, że zasługujemy na Jego miłość, i jak ją odwzajemnić? W 1 Liście Jana 5:3 napisano: „Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy Jego przykazań. A przecież Jego przykazania nie są uciążliwe”.

NA CZYM POLEGA „MIŁOŚĆ DO BOGA”?

4, 5. Jak rozwinęła się w tobie miłość do Jehowy?

4 Skoro Jehowa okazuje nam miłość na wiele sposobów, zastanówmy się, jak my możemy okazywać miłość Jemu. Czy pamiętasz, jak rozwinęło się w tobie to uczucie?

Kiedy oddajesz życie Jehowie i zostajesz ochrzczony, pokazujesz, że Go kochasz i chcesz być Mu posłuszny już zawsze

5 Przypomnij sobie, co czułeś, gdy usłyszałeś, że Jehowa chce ci dać życie wieczne w nowym świecie. Dowiedziałeś się o wszystkim, co w tym celu zrobił. Zrozumiałeś, jak cenny prezent dał nam Jehowa, wysyłając na ziemię swojego Syna (Mateusza 20:28; Jana 8:29; Rzymian 5:12, 18). Zdałeś sobie sprawę, jak bardzo Jehowa cię kocha. Poruszyło to twoje serce i też zacząłeś Go kochać (odczytaj 1 Jana 4:9, 10).

6. Co świadczy o tym, że kogoś kochamy? Do czego pobudziła cię miłość do Boga?

6 Ale miłość to nie tylko uczucie. Jeśli naprawdę kogoś kochamy, to nie wystarczy, że mówimy: „Kocham cię”. Robimy też wszystko, żeby ta osoba była szczęśliwa. Podobnie jeśli kochasz Jehowę, chcesz żyć tak, żeby Mu się podobać. Kiedy twoja miłość się pogłębiła, prawdopodobnie oddałeś Mu życie i zostałeś ochrzczony. W ten sposób obiecałeś Jehowie, że będziesz Mu służył już zawsze (odczytaj Rzymian 14:7, 8). Co pomoże ci dotrzymać tej obietnicy?

„PRZESTRZEGAMY JEGO PRZYKAZAŃ”

7. Co będziemy robić, jeśli kochamy Jehowę? Wymień niektóre Jego przykazania.

7 Pokazujemy, że kochamy Jehowę, jeśli „przestrzegamy Jego przykazań”. Z Biblii dowiadujemy się, jak mamy żyć, żeby Mu się podobać. Na przykład czytamy w niej, że niewłaściwe jest upijanie się, kradzież, kłamstwo, seks z kimś innym niż mąż lub żona i oddawanie czci komukolwiek lub czemukolwiek oprócz Jehowy (1 Koryntian 5:11; 6:18; 10:14; Efezjan 4:28; Kolosan 3:9).

8, 9. Jak poznać punkt widzenia Jehowy, jeśli w Biblii nie ma konkretnego prawa? Podaj przykład.

8 Jednak żeby podobać się Jehowie, nie wystarczy tylko przestrzegać Jego przykazań. On nie dał nam długiej listy praw dotyczących każdej możliwej sytuacji. Czasami w Biblii nie znajdziemy żadnego konkretnego prawa, które powie nam, co zrobić. Jak wtedy podjąć dobrą decyzję? (Efezjan 5:17). Biblia zawiera zasady, czyli podstawowe prawdy, które pomagają zrozumieć punkt widzenia Jehowy. Kiedy czytamy Biblię, dowiadujemy się, jaką On jest Osobą. Poznajemy też Jego sposób myślenia — co kocha, a czego nienawidzi (odczytaj Psalm 97:10; Przysłów 6:16-19; zobacz dodatek 1).

9 Jak na przykład zdecydować, co obejrzeć w telewizji albo w internecie? Jehowa wprost tego nie mówi. Ale daje zasady, które pomogą nam podejmować dobre decyzje. Dzisiejsza rozrywka jest pełna przemocy i seksu. W Biblii czytamy, że Jehowa „nienawidzi każdego, kto kocha przemoc”, i że ‛osądzi tych, którzy dopuszczają się niemoralności’ (Psalm 11:5; Hebrajczyków 13:4). Jak te zasady pomogą nam podjąć decyzję? Skoro wiemy, że Jehowa czegoś nienawidzi albo uważa coś za niemoralne, powinniśmy tego unikać.

10, 11. Dlaczego jesteśmy posłuszni Jehowie?

10 Dlaczego jesteśmy posłuszni Jehowie? Nie tylko dlatego, żeby uniknąć kary czy problemów, które wynikają ze złych decyzji (Galatów 6:7). Jesteśmy posłuszni Jehowie, bo Go kochamy. Tak jak dzieci chcą sprawiać radość swojemu tacie, tak my chcemy sprawiać radość naszemu niebiańskiemu Ojcu. Nie ma nic lepszego niż świadomość, że Jehowa jest z nas zadowolony! (Psalm 5:12; Przysłów 12:2; zobacz dodatek 2).

11 Jesteśmy posłuszni Jehowie nie tylko wtedy, gdy jest to łatwe albo gdy nie mamy innego wyjścia. Nie wybieramy też, których praw i zasad się trzymać, a których nie (Powtórzonego Prawa 12:32). Słuchamy Jehowy we wszystkim — tak jak psalmista, który powiedział: „Kocham Twoje przykazania, naprawdę je miłuję” (Psalm 119:47; Rzymian 6:17). Chcemy być jak Noe, który z miłości do Boga wykonał wszystko, co On mu polecił. Biblia mówi, że Noe „tak właśnie zrobił” (Rodzaju 6:22). Czy chciałbyś, żeby Jehowa powiedział tak o tobie?

12. Jak możemy sprawiać radość Jehowie?

12 Co czuje Jehowa, kiedy jesteśmy Mu posłuszni? Bardzo się cieszy (Przysłów 11:20; 27:11). Tylko pomyśl: Możemy sprawiać radość Stwórcy całego wszechświata! Ale On nigdy nie zmusza nas do posłuszeństwa. Dał nam wolną wolę. To oznacza, że możemy wybrać, czy będziemy postępować właściwie, czy nie. Jehowa chce, żebyśmy z miłości do Niego podejmowali dobre decyzje i dzięki temu prowadzili sensowne życie (Powtórzonego Prawa 30:15, 16, 19, 20; zobacz dodatek 3).

„JEGO PRZYKAZANIA NIE SĄ UCIĄŻLIWE”

13, 14. Skąd wiemy, że przestrzeganie przykazań Bożych nie jest zbyt trudne? Podaj przykład.

13 A co, jeśli ktoś uważa, że przestrzeganie przykazań Jehowy jest zbyt trudne albo nas ogranicza? Biblia wyraźnie mówi: „Jego przykazania nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3). Greckie słowo przetłumaczone tu na „uciążliwe” w innych wersetach odnosi się do nierozsądnych przepisów albo do ludzi, którzy krzywdzą innych i próbują ich kontrolować (Mateusza 23:4; Dzieje 20:29, 30). W Biblii Tysiąclecia myśl tę oddano w ten sposób: „Przykazania Jego nie są ciężkie”. Tak więc przestrzeganie przykazań Jehowy nigdy nie jest zbyt trudne. To, o co On nas prosi, zawsze jest rozsądne.

14 Wyobraź sobie, że pomagasz przyjacielowi w przeprowadzce. Wszystkie swoje rzeczy spakował on w kartony. Niektóre z nich są lekkie, a niektóre tak ciężkie, że muszą je nieść dwie osoby. Czy przyjaciel poprosiłby cię, żebyś sam dźwigał taki ciężki karton? Jasne, że nie! Przecież nie chciałby, żebyś zrobił sobie krzywdę. Podobnie Jehowa nigdy nie poprosiłby o coś, co jest dla nas zbyt trudne (Powtórzonego Prawa 30:11-14). On dobrze nas rozumie. „Wie, jak zostaliśmy ukształtowani — pamięta, że jesteśmy prochem” (Psalm 103:14).

15. Dlaczego możemy być pewni, że przykazania Jehowy wychodzą nam na dobre?

15 Mojżesz powiedział do Izraelitów, że przykazania Jehowy są dla ich „trwałego dobra” i że stosowanie się do nich pozwoli im „pozostać przy życiu” (Powtórzonego Prawa 5:28-33; 6:24). To samo dotyczy nas. Wszystko, o co prosi Jehowa, wychodzi nam na dobre (odczytaj Izajasza 48:17). Jako nasz Ojciec zawsze wie, co jest dla nas najlepsze (Rzymian 11:33). W Biblii czytamy: „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8). Oznacza to, że wszystko, co mówi i robi, wynika z miłości.

16. Skąd wiemy, że możemy słuchać Boga, chociaż jesteśmy niedoskonali i żyjemy w złym świecie?

16 Słuchanie Boga nie zawsze jest łatwe. Żyjemy w złym świecie rządzonym przez Diabła, który popycha ludzi do zła (1 Jana 5:19). Musimy też walczyć z niedoskonałymi myślami i emocjami, które mogą nas skłonić do nieposłuszeństwa wobec Boga (Rzymian 7:21-25). Ale miłość do Jehowy daje nam siły, żeby robić to, co dobre. On widzi, że staramy się być posłuszni, i wspiera nas swoim potężnym duchem (1 Samuela 15:22, 23; Dzieje 5:32). Duch święty pomaga nam rozwijać cechy, dzięki którym łatwiej słuchać Boga (Galatów 5:22, 23).

17, 18. (a) Czego dowiemy się z tej książki? (b) Co omówimy w następnym rozdziale?

17 Z tej książki dowiemy się, jak żyć, żeby podobać się Jehowie. Nauczymy się stosować do Jego zasad i norm moralnych. Pamiętajmy, że Jehowa nigdy nie zmusza nas do posłuszeństwa. Ale jeśli je wybierzemy, nasze życie stanie się lepsze i czeka nas wspaniała przyszłość. A co najważniejsze, w ten sposób pokażemy Bogu, jak mocno Go kochamy. (Zobacz dodatek 4).

18 Żebyśmy umieli odróżniać dobro od zła, Jehowa dał nam sumienie. Jeśli je szkolimy, łatwiej nam ‛przestrzegać Jego przykazań’. Czym jest sumienie i jak je szkolić? Omówimy to w następnym rozdziale.