Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 7

Jak wyglądają nasze zebrania?

Jak wyglądają nasze zebrania?

Nowa Zelandia

Japonia

Uganda

Litwa

Pierwsi chrześcijanie na swoich zebraniach głównie śpiewali pieśni, modlili się, czytali Pisma i je omawiali, bez żadnych rytuałów (1 Koryntian 14:26). Podobnie wyglądają nasze zebrania.

Omawiamy praktyczne informacje z Biblii. W weekend w każdym zborze wygłaszany jest 30-minutowy wykład biblijny, który wyjaśnia, jaki związek Biblia ma z naszym życiem i co mówi o naszych czasach. Wszyscy są zachęcani do śledzenia czytanych wersetów we własnych Bibliach. Po wykładzie obecni mogą wziąć udział w dyskusji podczas godzinnego studium „Strażnicy”. Polega ono na przeanalizowaniu artykułu z czasopisma Strażnica (wydanie do studium). Pomaga nam to stosować rady z Biblii w praktyce. W każdym z ponad 120 000 zborów na całym świecie omawiany jest ten sam artykuł.

Szkolimy się w nauczaniu. Oprócz weekendu spotykamy się też wieczorem w tygodniu na trzyczęściowym zebraniu chrześcijańskiego życia i służby. Omawiamy na nim materiał z miesięcznika Chrześcijańskie życie i służba program zebrań. W pierwszej części — Skarby ze Słowa Bożego — analizujemy fragment Biblii, który mieliśmy wcześniej przeczytać. W następnej części — Ulepszajmy swą służbę — uczestnicy przedstawiają w scenkach, jak rozmawiać na tematy biblijne. Potem prowadzący dzieli się swoimi obserwacjami, które pomagają nam lepiej czytać i nauczać (1 Tymoteusza 4:13). W ostatniej części programu — Chrześcijański tryb życia — dowiadujemy się, jak stosować zasady biblijne w życiu codziennym. Jeden z punktów ma formę pytań i odpowiedzi i pomaga nam jeszcze lepiej rozumieć Biblię.

Kiedy zaczniesz przychodzić na nasze zebrania, na pewno będziesz pod wrażeniem jakości dostępnego tam szkolenia biblijnego (Izajasza 54:13).

  • Czego możesz się nauczyć na zebraniach Świadków Jehowy?

  • Na które z naszych zebrań chciałbyś przyjść w najbliższym czasie?