Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 14

Z jakich szkoleń mogą korzystać pionierzy?

Z jakich szkoleń mogą korzystać pionierzy?

Stany Zjednoczone

Szkoła Gilead, Patterson

Panama

Kształcenie biblijne jest od wielu lat znakiem rozpoznawczym Świadków Jehowy. Dla osób, które pełnoczasowo głoszą o Królestwie, organizuje się specjalne szkolenia. Dzięki nim mogą ‛dokładnie pełnić służbę’ (2 Tymoteusza 4:5).

Kurs Służby Pionierskiej. Pod koniec pierwszego roku służby pionierzy stali są zapraszani na sześciodniowe szkolenie, które często jest organizowane w miejscowej Sali Królestwa. Ma ono pomóc pionierowi wzmocnić więź z Jehową, zachęcić do dalszej wiernej służby oraz podnieść kwalifikacje we wszystkich jej dziedzinach.

Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa. To dwumiesięczny kurs dla doświadczonych pionierów gotowych opuścić rodzinne strony i działać tam, gdzie zostaną wysłani. Naśladują najwybitniejszego Ewangelizatora, Jezusa Chrystusa, i mówią: „Jestem gotowy! Poślij mnie!” (Izajasza 6:8; Jana 7:29). Przeprowadzka w nowe miejsce może wymagać przystosowania się do skromniejszych warunków, innej kultury, klimatu i jedzenia. Czasem trzeba się nauczyć nowego języka. Z tego szkolenia mogą skorzystać Świadkowie w wieku od 23 do 65 lat (osoby w stanie wolnym i małżeństwa). Kurs pomaga im rozwijać cechy niezbędne do wykonywania przydzielonych zadań i doskonalić umiejętności, dzięki którym będą jeszcze lepiej przygotowani do służby dla Jehowy w Jego organizacji.

Biblijna Szkoła Strażnicy — Gilead. Hebrajskie słowo „Gilead” oznacza „kopiec świadectwa”. Od założenia tej szkoły w roku 1943 ponad 8000 jej absolwentów zostało misjonarzami, żeby skutecznie dawać świadectwo „aż po krańce ziemi” (Dzieje 13:47). Na przykład kiedy absolwenci szkoły Gilead po raz pierwszy dotarli do Peru, nie było tam ani jednego zboru — teraz jest ich przeszło 1000. Kiedy nasi misjonarze zaczęli służbę w Japonii, nie było tam nawet 10 Świadków, a dzisiaj jest ich ponad 200 000. Szkolenie w Gilead trwa pięć miesięcy i obejmuje wnikliwe studium Słowa Bożego. Zaprasza się na nie pionierów specjalnych, misjonarzy terenowych, nadzorców obwodów oraz osoby pracujące w Biurach Oddziałów. To intensywne szkolenie pomaga im wspierać naszą ogólnoświatową działalność.

  • Jaki jest cel Kursu Służby Pionierskiej?

  • Kto może skorzystać z Kursu dla Ewangelizatorów Królestwa?