Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 15

Jaka jest rola starszych zboru?

Jaka jest rola starszych zboru?

Finlandia

Nauczanie

Wizyta pasterska

Głoszenie

W naszej organizacji nie ma opłacanej grupy duchownych. Podobnie jak to było w zborach pierwszych chrześcijan, dzisiaj też ‛zbór Boga pasą’ wykwalifikowani nadzorcy, czyli starsi (Dzieje 20:28). Ci duchowo dojrzali mężczyźni przewodzą w zborze i dbają o niego „chętnie, jak to się podoba Bogu; nie z miłości do nieuczciwego zysku, ale ochoczo” (1 Piotra 5:1-3). Co dla nas robią?

Opiekują się nami i nas chronią. Starsi zapewniają nam wskazówki z Biblii i ochronę pod względem duchowym. Wiedzą, że to zadanie otrzymali od Boga, dlatego nie dominują nad członkami zboru. Dbają o ich dobro i o to, żeby mogli służyć Jehowie z radością (2 Koryntian 1:24). Tak jak pasterze, którzy troskliwie opiekują się każdą ze swoich owiec, starsi starają się dobrze poznać każdego członka zboru (Przysłów 27:23).

Uczą nas, jak spełniać wolę Boga. Starsi każdego tygodnia prowadzą zebrania i w ten sposób wzmacniają naszą wiarę (Dzieje 15:32). Przewodzą też w działalności kaznodziejskiej — współpracują z nami i szkolą nas w różnych jej formach.

Zachęcają nas. Żeby dbać o indywidualne potrzeby duchowe członków zboru, starsi odwiedzają ich w domach lub rozmawiają z nimi w Sali Królestwa. Pomagają im i ich pokrzepiają na podstawie Biblii (Jakuba 5:14, 15).

Oprócz zajmowania się obowiązkami w zborze większość starszych musi też zarabiać na swoje utrzymanie oraz poświęcać czas i uwagę swoim rodzinom. Ci ciężko pracujący mężczyźni zasługują na nasz szacunek (1 Tesaloniczan 5:12, 13).

  • Jaka jest rola starszych zboru?

  • Jak starsi pokazują, że interesują się każdym z nas?