Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 16

Czym się zajmują słudzy pomocniczy?

Czym się zajmują słudzy pomocniczy?

Birma

Przemówienie na zebraniu

Zbiórka w grupie służby

Prace przy Sali Królestwa

Biblia wspomina o dwóch grupach mężczyzn, którzy mają różne zadania w zborze — o „nadzorcach i sługach pomocniczych” (Filipian 1:1). W każdym zborze zazwyczaj jest co najmniej kilku takich braci. Czym się zajmują słudzy pomocniczy?

Pomagają starszym zboru. Słudzy pomocniczy to mężczyźni w różnym wieku. Mają silną więź z Jehową, są sumienni i godni zaufania. Wykonują ważne, ale często techniczne zadania związane z funkcjonowaniem zboru. Dzięki temu starsi mogą się skupić na nauczaniu i dbaniu o duchowe potrzeby braci.

Wykonują niezbędne prace. Niektórzy słudzy pomocniczy są porządkowymi, którzy witają przychodzących na zebrania. Inni obsługują nagłośnienie, rozdzielają literaturę, prowadzą konta zborowe oraz przydzielają tereny do głoszenia. Poza tym pomagają przy konserwacji Sali Królestwa. Starsi mogą ich również poprosić, żeby opiekowali się osobami w podeszłym wieku. Słudzy pomocniczy chętnie wywiązują się ze wszystkich obowiązków, dlatego bracia w zborze okazują im szacunek (1 Tymoteusza 3:13).

Dają dobry przykład. Słudzy pomocniczy otrzymują zadania, bo przejawiają chrześcijańskie przymioty. Kiedy przedstawiają punkty na zebraniach, nasza wiara się wzmacnia. Dają nam dobry przykład w służbie kaznodziejskiej i zarażają nas swoją gorliwością. Ponieważ są chętni do współpracy, przyczyniają się do jedności i miłej atmosfery w zborze (Efezjan 4:16). Z czasem mogą zdobyć potrzebne kwalifikacje i zostać starszymi.

  • Jacy bracia zostają sługami pomocniczymi?

  • Jak słudzy pomocniczy przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania zboru?