Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 25

Sale Królestwa — dlaczego i jak je budujemy?

Sale Królestwa — dlaczego i jak je budujemy?

Boliwia

Sala Królestwa w Nigerii — kiedyś i obecnie

Tahiti

Nazwa „Sala Królestwa” wskazuje, że na organizowanych tam zebraniach dużo uwagi poświęca się Królestwu Bożemu, o którym głosił Jezus (Łukasza 8:1).

Lokalne ośrodki religii prawdziwej. Koordynuje się z nich głoszenie dobrej nowiny o Królestwie na danym terenie (Mateusza 24:14). Różnią się wielkością i wyglądem, ale nie są budowane z przepychem. Często z jednej Sali korzysta kilka zborów. Żeby zaspokoić rosnące potrzeby, w ostatnich latach na całym świecie zbudowaliśmy lub wyremontowaliśmy dziesiątki tysięcy Sal Królestwa (średnio pięć dziennie). Dzięki czemu było to możliwe? (Mateusza 19:26).

Budowane z datków przekazywanych na wspólny fundusz. Takie datki są wysyłane do Biura Oddziału i mogą być przekazane zborom, które potrzebują zbudować lub wyremontować Salę Królestwa.

Budowane przez ochotników, którzy pracują nieodpłatnie. W wielu krajach zorganizowano brygady budowlane. Grupy sług i ochotników budowlanych jeżdżą od zboru do zboru, docierając nawet w odległe rejony kraju. Pomagają miejscowym Świadkom w budowie Sal. W innych krajach wyznacza się wykwalifikowane osoby, które nadzorują budowy i remonty Sal na przydzielonych im terenach. Do pomocy na budowach zgłasza się wielu fachowców z regionu, ale w prace są angażowani głównie ochotnicy z miejscowego zboru. To wszystko jest możliwe dzięki duchowi Jehowy i ofiarnym wysiłkom Jego sług (Psalm 127:1; Kolosan 3:23).

  • Dlaczego nasze miejsca wielbienia są nazywane Salami Królestwa?

  • Dzięki czemu buduje się Sale Królestwa na całym świecie?