Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 4

Dlaczego wydaliśmy Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata?

Dlaczego wydaliśmy Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata?

Demokratyczna Republika Konga

Rwanda

Imię Boże w Psalmie 69:31 (fragment przekładu Symmacha, III lub IV wiek n.e.)

Przez wiele lat wykorzystywaliśmy, drukowaliśmy i rozpowszechnialiśmy różne przekłady Biblii. Ale z czasem zrozumieliśmy, że trzeba wydać nowy przekład, dzięki któremu ludzie mogliby ‛dokładnie poznać prawdę’. Właśnie tego chce Bóg dla każdego z nas (1 Tymoteusza 2:3, 4). Dlatego od roku 1950 zaczęliśmy publikować kolejne części Przekładu Nowego Świata. Został on wiernie przetłumaczony już na przeszło 160 języków.

Potrzebny był przekład łatwy do zrozumienia. Języki z czasem się zmieniają. Dlatego w wielu przekładach Biblii występują wyrażenia niejasne i przestarzałe, które trudno zrozumieć. Poza tym odkryto starsze i dokładniejsze rękopisy, które pozwoliły lepiej przetłumaczyć hebrajski, aramejski i grecki tekst Biblii.

Potrzebny był wierny przekład. Do tekstu natchnionego przez Boga nie można mieć swobodnego podejścia. Tłumacze powinni wiernie oddać myśli zawarte w oryginale. Ale w większości przekładów pominięto imię Boże — Jehowa.

Potrzebny był przekład Biblii oddający chwałę jej Autorowi (2 Samuela 23:2). W Przekładzie Nowego Świata, tak jak w najstarszych tłumaczeniach Biblii (zobacz ilustrację u dołu), imię Jehowa pojawia się około 7000 razy (Psalm 83:18). Ten przekład jest rezultatem wieloletnich wnikliwych badań. Jasno oddaje myśli Boże i przyjemnie się go czyta. Niezależnie od tego, czy Przekład Nowego Świata jest dostępny w twoim języku, zachęcamy cię, żebyś nabrał zwyczaju codziennego czytania Słowa Jehowy (Jozuego 1:8; Psalm 1:2, 3).

  • Dlaczego uznaliśmy, że potrzebny jest nowy przekład Biblii?

  • Jaki codzienny zwyczaj pomoże każdemu, kto chce poznać wolę Bożą?