Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 17

Jak pomagają nam nadzorcy obwodów?

Jak pomagają nam nadzorcy obwodów?

Malawi

Zbiórka do służby

Służba kaznodziejska

Spotkanie ze starszymi

Chrześcijańskie Pisma Greckie wiele razy mówią o Barnabasie i apostole Pawle. Byli to nadzorcy, którzy podróżowali i odwiedzali nowe zbory. Dlaczego to robili? Bo naprawdę troszczyli się o swoich duchowych braci. Paweł chciał ‛wrócić i odwiedzić braci, żeby zobaczyć, jak się mają’. Był gotowy podróżować setki kilometrów, żeby dodawać im sił (Dzieje 15:36). Taki sam cel mają nadzorcy podróżujący dzisiaj.

Zachęcają nas. Nadzorca obwodu odwiedza mniej więcej 20 zborów i w każdym z nich dwa razy w roku spędza tydzień. Możemy się wiele nauczyć od tych doświadczonych braci, a jeśli są żonaci, to również od ich żon. Starają się oni poznać starszych i młodszych członków zboru. Chętnie chodzą z nami do służby kaznodziejskiej i na studia biblijne. Razem z miejscowymi starszymi składają nam wizyty pasterskie. Wygłaszają też zachęcające przemówienia na zebraniach i zgromadzeniach (Dzieje 15:35).

Interesują się każdym z nas. Nadzorców obwodów bardzo interesuje duchowy stan zborów. Na spotkaniach ze starszymi i sługami pomocniczymi analizują postępy danego zboru i podpowiadają tym braciom, jak mogą dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków. Pomagają też pionierom skutecznie głosić. Chętnie się zapoznają z nowymi osobami w zborze i cieszą się z ich postępów duchowych. Każdy z tych nadzorców ofiarnie stara się być ‛współpracownikiem dla naszej korzyści’ (2 Koryntian 8:23). Powinniśmy naśladować ich wiarę i oddanie dla Boga (Hebrajczyków 13:7).

  • W jakim celu nadzorcy obwodów odwiedzają zbory?

  • Jakie korzyści możesz odnieść z wizyt takich nadzorców?