Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 24

Jak jest finansowana nasza ogólnoświatowa działalność?

Jak jest finansowana nasza ogólnoświatowa działalność?

Nepal

Togo

Wielka Brytania

Nasza organizacja co roku drukuje i nieodpłatnie rozpowszechnia setki milionów Biblii i innych publikacji. Budujemy też i utrzymujemy Sale Królestwa oraz Biura Oddziałów. Wspieramy finansowo tysiące betelczyków i misjonarzy oraz organizujemy akcje pomocy po klęskach żywiołowych. Możesz się zastanawiać, skąd się biorą na to pieniądze.

Nie pobieramy dziesięcin czy składek ani nie zbieramy na tacę. Prowadzenie działalności ewangelizacyjnej wiąże się z wysokimi kosztami. Ale nikogo nie namawiamy, żeby dał nam pieniądze. Ponad 100 lat temu w drugim numerze Strażnicy wyrażono przekonanie, że wspiera nas Jehowa i że nigdy nie będziemy „prosić ani błagać ludzi” o środki finansowe. I do tej pory tego nie robimy! (Mateusza 10:8).

Nasza działalność jest finansowana z dobrowolnych datków. Naszą biblijną działalność edukacyjną ceni i wspiera datkami wiele osób. Również sami Świadkowie na całej ziemi, żeby spełniać wolę Boga, chętnie poświęcają swój czas, siły i środki finansowe (1 Kronik 29:9). Jeśli ktoś chce złożyć datek, może go wrzucić do jednej ze skrzynek na datki w Sali Królestwa lub w obiektach, gdzie odbywają się nasze zgromadzenia i kongresy. Datek można też przekazać przez serwis jw.org. Pieniądze pochodzą w większości od ludzi niezbyt bogatych. Mają oni takie nastawienie jak uboga wdowa, którą Jezus pochwalił, chociaż wrzuciła do świątynnej skarbony tylko dwie drobne monety (Łukasza 21:1-4). Jak widać, każdy z nas może regularnie ‛coś odkładać’ i dawać „tak, jak postanowił w sercu” (1 Koryntian 16:2; 2 Koryntian 9:7).

Jesteśmy przekonani, że Jehowa nadal będzie pobudzał serca ludzi, którzy chcą ‛okazywać Mu szacunek, dając to, co mają wartościowego’. W ten sposób mogą wspierać dzieło głoszenia o Królestwie i spełnianie woli Boga (Przysłów 3:9).

  • Czego nie robią Świadkowie w przeciwieństwie do innych religii?

  • Na co są przeznaczane dobrowolne datki?