Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

LEKCJA 12

Jak jest zorganizowana nasza działalność ewangelizacyjna?

Jak jest zorganizowana nasza działalność ewangelizacyjna?

Hiszpania

Białoruś

Hongkong

Peru

Kilka dni przed śmiercią Jezus powiedział: „Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona na całym świecie na świadectwo wszystkim narodom. A potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Ale jak miała być przeprowadzona taka ogólnoświatowa kampania głoszenia? Dzięki naśladowaniu przykładu Jezusa z czasu, kiedy był na ziemi (Łukasza 8:1).

Odwiedzamy ludzi w ich domach. Jezus uczył swoich naśladowców głosić dobrą nowinę od domu do domu (Mateusza 10:11-13; Dzieje 5:42; 20:20). Ewangelizatorzy w I wieku n.e. byli kierowani na konkretne tereny (Mateusza 10:5, 6; 2 Koryntian 10:13). Podobnie dzisiaj nasza działalność jest dobrze zorganizowana. Każdy zbór ma przydzielony teren. Dzięki temu możemy zgodnie z nakazem Jezusa „głosić ludowi i dawać dokładne świadectwo” (Dzieje 10:42).

Rozmawiamy z ludźmi wszędzie, gdzie możemy ich spotkać. Jezus dał przykład głoszenia w miejscach publicznych — między innymi nad brzegiem morza lub przy studni (Marka 4:1; Jana 4:5-15). My też rozmawiamy z ludźmi o Biblii, gdzie to tylko możliwe — na ulicach, w centrach handlowych, parkach — oraz przez telefon. Głosimy również sąsiadom, kolegom z pracy albo ze szkoły i członkom rodziny. Dzięki takim wysiłkom miliony osób na całej ziemi może usłyszeć „dobrą nowinę o wybawieniu” (Psalm 96:2).

Czy przychodzi ci na myśl ktoś, komu chciałbyś powiedzieć, jak dobra nowina o Królestwie Bożym może wpłynąć na jego przyszłość? Nie zatrzymuj tych ważnych informacji dla siebie. Kiedy tylko będziesz mieć możliwość, podziel się nimi!

  • Jaka dobra nowina musi być głoszona?

  • Jak Świadkowie Jehowy naśladują metody głoszenia Jezusa?