Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 48

Możesz żyć w pokojowym nowym świecie ustanowionym przez Boga

Możesz żyć w pokojowym nowym świecie ustanowionym przez Boga

BÓG chciał, żeby Adam i Ewa mieszkali w ogrodzie Eden. Oni jednak okazali się nieposłuszni i dlatego umarli. Mimo to Bóg otworzył przed ich dziećmi, a więc również przed nami, możliwość życia wiecznego w raju. Biblia obiecuje: ‛Prawi posiądą ziemię i będą na niej żyć na zawsze’ (Psalm 37:29).

Księga ta mówi o „nowych niebiosach” i „nowej ziemi” (Izajasza 65:17; 2 Piotra 3:13). Dzisiejsze „niebiosa” to rządy ludzkie. Ale Jezus Chrystus i ci, którzy razem z nim panują w niebie, utworzą „nowe niebiosa”, czyli sprawiedliwy, pokojowy rząd Boży. Jakże wspaniale będzie, gdy te „nowe niebiosa” zapanują nad całą ziemią!

A jak rozumieć określenie „nowa ziemia”? — Chodzi o dobrych ludzi, którzy kochają Jehowę. Bo musisz wiedzieć, że w Biblii słowo „ziemia” odnosi się czasem nie tylko do samej planety, lecz również do jej mieszkańców (Rodzaju 11:1; Psalm 66:4; 96:1). Tak więc ludzie nazywani „nową ziemią” będą mieszkać właśnie tu, na naszej planecie.

Dzisiejszy świat, czyli niegodziwi ludzie, zostanie usunięty. Jak pewnie pamiętasz, coś takiego wydarzyło się w potopie za czasów Noego. Wiesz też, że obecny niegodziwy świat czeka zagłada w Armagedonie. Po nim nastanie Boży nowy świat. Zobaczmy, jak będzie się wtedy żyło.

 W Bożym nowym świecie zapanuje pokój. Czy chciałbyś żyć wiecznie w rajskich warunkach? — Żaden lekarz ani żadna pigułka nie są w stanie uchronić nas od śmierci. Żyć wiecznie możemy tylko wtedy, gdy zbliżymy się do Boga. A Wielki Nauczyciel mówi nam, jak to zrobić.

Weźmy nasze Biblie i otwórzmy Ewangelię według Jana, rozdział 17, werset 3. Znajdujemy tu następujące słowa Wielkiego Nauczyciela: „To znaczy życie wieczne: ich poznawanie ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa”.

Co zatem trzeba robić, żeby żyć wiecznie? — Przede wszystkim musimy nabywać wiedzy o naszym niebiańskim Ojcu, Jehowie, i o Jego Synu, który oddał za nas życie. Koniecznie więc trzeba studiować Biblię. A pomaga nam w tym książka Ucz się od Wielkiego Nauczyciela.

Ale jaki związek z życiem wiecznym ma nabywanie wiedzy o Jehowie? — Tak jak codziennie musimy jeść, tak samo codziennie musimy uczyć się o Jehowie. W Biblii czytamy: ‛Nie samym chlebem ma żyć człowiek, lecz każdym słowem z ust Jehowy’ (Mateusza 4:4).

Powinniśmy też nabywać wiedzy o Jezusie Chrystusie. Bóg przecież posłał swego Syna, by uwolnił nas od grzechu. Biblia wyjaśnia: „W nikim innym nie ma wybawienia”. Czytamy w niej jeszcze: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne” (Dzieje 4:12; Jana 3:36). Czy naprawdę wierzymy w Jezusa? Czy wierzymy, że bez niego nie moglibyśmy żyć wiecznie? — Jeżeli tak, to codziennie będziemy uczyć się od Wielkiego Nauczyciela i będziemy postępować zgodnie z jego słowami.

 Bardzo dużo nauczysz się od Wielkiego Nauczyciela, gdy będziesz często wracać do tej książki. Przyglądaj się wszystkim obrazkom i rozmyślaj nad nimi. Sprawdzaj, czy potrafisz odpowiedzieć na zamieszczone obok nich pytania. Czytaj też tę książkę razem z mamą, tatą albo innymi dorosłymi lub dziećmi. Może dzięki tobie ktoś dowie się od Wielkiego Nauczyciela, co trzeba robić, by żyć wiecznie w Bożym nowym świecie. Czy nie byłoby to wspaniałe? —

Biblia mówi: „Świat przemija”. Dalej jednak wyjaśnia: „Kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17). Dzięki czemu więc możemy żyć wiecznie w Bożym nowym świecie? — Tak, dzięki nabywaniu wiedzy o Jehowie i Jego umiłowanym Synu, Jezusie. Ale to, czego się uczymy, musimy też wprowadzać w czyn. Pomoże ci w tym wszystkim studiowanie tej książki.