Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 47

Skąd wiemy, że Armagedon jest blisko

Skąd wiemy, że Armagedon jest blisko

WIESZ, co to jest znak, prawda? — W rozdziale 46 czytaliśmy o znaku, który Bóg dał na dowód tego, że już nigdy nie zniszczy świata w potopie. O znak poprosili też apostołowie. Chcieli wiedzieć, po czym mają poznać, że Jezus powrócił i że zbliża się koniec tego systemu rzeczy, czyli tego świata (Mateusza 24:3).

Jezus jako Król w niebie miał być niewidzialny i dlatego ludzie musieli zobaczyć jakiś znak pokazujący, że jego panowanie już się rozpoczęło. Wielki Nauczyciel powiedział więc swoim uczniom, by wypatrywali na ziemi pewnych wydarzeń. Wydarzenia te miały być znakiem, że powrócił i zaczął królować w niebie.

Chcąc wyjaśnić uczniom, jak ważna jest czujność, Jezus powiedział: „Popatrzcie na drzewo  figowe i wszystkie inne drzewa: Gdy już wypuszczają pąki, wy sami, spostrzegłszy to, poznajecie, że już blisko jest lato”. Wiemy, po czym rozpoznać, że nadchodzi lato. I tak samo gdy widzimy spełnianie się znaku, o którym mówił Jezus, wiemy, że zbliża się Armagedon (Łukasza 21:29, 30).

Co Jezus wyjaśnił na przykładzie drzewa figowego?

Na tej i na następnej stronie przedstawiono wydarzenia, które składają się na zapowiedziany przez Jezusa znak, że Królestwo Boże jest blisko. Kiedy to wszystko będzie się dziać, Królestwo  Boże z Chrystusem jako Władcą zniszczy rządy ludzkie. Czytaliśmy o tym w rozdziale 46.

Przyjrzyj się więc uważnie obrazkom na dwóch poprzednich stronach. Porozmawiajmy o nich. O tym, co tu widzisz, możemy przeczytać w Ewangelii według Mateusza 24:6-14 i Łukasza 21:9-11. Zwróć uwagę, że każdy obrazek jest oznaczony cyferką. Ta sama cyferka znajduje się na początku akapitu omawiającego dany obrazek. Zobaczmy, czy poszczególne wydarzenia, które wchodzą w skład znaku podanego przez Jezusa, rozgrywają się obecnie.

1) Jezus powiedział: „Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne (...) Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu”. Czy słyszałeś doniesienia o wojnach? — Od roku 1914 do 1918 toczyła się I wojna światowa, a od roku 1939 do 1945 trwała II wojna światowa. Nigdy wcześniej nie było wojen, które objęłyby cały świat! Obecnie wojny są prowadzone w różnych zakątkach ziemi. Niemal codziennie informują nas o tym telewizja, radio i gazety.

2) Następnie Jezus zapowiedział: „Będą też niedobory żywności (...) w jednym miejscu po drugim”. Jak zapewne wiesz, nie wszyscy mają co jeść. Każdego dnia umiera z tego powodu tysiące osób.

3) Jezus dodał również: ‛W jednym miejscu po drugim będą zarazy’. Czy wiesz, co to są zarazy? — Są to choroby, które zabijają mnóstwo ludzi. Na przykład choroba zwana grypą hiszpanką zabiła w ciągu mniej więcej roku jakieś 20 milionów osób. W naszych czasach prawdopodobnie jeszcze więcej ofiar pochłonie choroba AIDS. Poza tym co roku tysiące ludzi umiera na raka, choroby serca i sporo innych.

 4) Jezus podał kolejną część znaku, mówiąc: „Będą (...) trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim”. Czy wiesz, co się dzieje podczas trzęsienia ziemi? — Ziemia chwieje się pod nogami, a domy rozpadają się w gruzy. Często giną ludzie. Od roku 1914 zdarza się wiele trzęsień ziemi. Czy słyszałeś o takich katastrofach? —

5) Jezus mówił też, że ‛będzie coraz więcej zła’. Właśnie dlatego jest tyle kradzieży i przemocy. Ludzie na całym świecie boją się, że ktoś włamie się do ich domu. Nigdy wcześniej przestępczość i przemoc nie szerzyły się wszędzie tak bardzo jak obecnie.

6) O jeszcze jednej ważnej części znaku Jezus powiedział tak: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec” (Mateusza 24:14). Jeżeli wierzysz w „tę dobrą nowinę”, to powinieneś rozmawiać o niej z innymi. W ten sposób możesz mieć udział w spełnianiu tej części znaku.

Niektórzy mówią, że to, co przepowiedział Jezus, zdarzało się zawsze. Ale jeszcze nigdy wszystkie te rzeczy nie działy się jednocześnie aż w tylu miejscach na ziemi. Czy rozumiesz więc, na co wskazuje ten znak? — Gdy widzimy spełnianie się tego wszystkiego, wiemy, że obecny niegodziwy świat już wkrótce przeminie i nastanie Boży nowy świat.

Kiedy Jezus mówił o znaku, wspomniał o pewnej porze roku. Powiedział: „Módlcie się, żeby wasza ucieczka nie nastąpiła w porze zimowej” (Mateusza 24:20). Jak myślisz, o co chodziło Jezusowi? —

Co mogłoby się stać, gdyby komuś przyszło uciekać przed jakimś nieszczęściem właśnie zimą, kiedy warunki są ciężkie  i niebezpieczne? — Byłoby mu bardzo trudno uciec, jeśli w ogóle by się to udało. Gdyby ktoś ociągał się z wyruszeniem w drogę tylko dlatego, że zbytnio pochłonęły go inne sprawy, mógłby umrzeć podczas zimowej zawieruchy. Czy nie byłoby to smutne? —

Czego Jezus chciał nas nauczyć, gdy mówił o próbie ucieczki zimą?

Czy rozumiesz, co Jezus miał na myśli, gdy mówił, by nie czekać z ucieczką do zimy? — Chodziło mu o to, by zacząć działać. Skoro wiemy, że Armagedon jest blisko, powinniśmy służyć Bogu i w ten sposób pokazywać, że Go kochamy. Gdybyśmy zwlekali, mogłoby się w końcu okazać, że jest już za późno. Bylibyśmy wtedy jak ludzie przed potopem, którzy co prawda słyszeli ostrzeżenia Noego, ale nie weszli do arki.

Następnym razem porozmawiamy o tym, jakie warunki zapanują po zakończeniu wielkiej wojny Armagedonu. Dowiemy się, co Bóg przygotował dla wszystkich, którzy Go kochają i Mu służą.

A oto kolejne wersety, z których wynika, że Armagedon jest blisko: 2 Tymoteusza 3:1-5 i 2 Piotra 3:3, 4.