Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 46

Potop niszczy świat — czy to się jeszcze kiedyś zdarzy?

Potop niszczy świat — czy to się jeszcze kiedyś zdarzy?

CZY słyszałeś kiedyś, jak ktoś mówił o końcu świata? — W naszych czasach często się o tym mówi. Niektórzy uważają, że świat zginie w wojnie, podczas której ludzie użyją bomb atomowych. Czy twoim zdaniem Bóg kiedykolwiek pozwoli, żeby ludzie zniszczyli naszą piękną ziemię? —

Jak już wiemy, Biblia zapowiada koniec świata. Czytamy w niej: „Świat przemija” (1 Jana 2:17). Czy myślisz,  że koniec świata będzie oznaczać zniszczenie ziemi? — Nie, przecież według Biblii Bóg stworzył ziemię po to, „żeby była zamieszkana”. Mieli więc na niej żyć ludzie, a życie miało im sprawiać radość (Izajasza 45:18). W Psalmie 37, wersecie 29, czytamy: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze”. Dlatego w Biblii jest wyraźnie napisane, że ziemia będzie istnieć zawsze (Psalm 104:5; Kaznodziei 1:4).

Skoro zatem koniec świata nie oznacza zniszczenia ziemi, to o jaki koniec chodzi? — Możemy się tego dowiedzieć, jeśli dokładnie zapoznamy się z wydarzeniami z czasów Noego. Biblia tak o nich opowiada: ‛Tamten świat uległ zagładzie, gdy został zatopiony wodą’ (2 Piotra 3:6).

Czy ktoś przeżył koniec świata podczas potopu? — W Biblii czytamy, że ‛gdy Bóg sprowadził potop na świat ludzi bezbożnych, ocalił Noego, głosiciela prawości, z siedmiorgiem innych’ (2 Piotra 2:5).

Jaki świat został zniszczony za dni Noego?

Jaki więc świat wtedy się skończył? Czy tym światem była ziemia, czy może źli ludzie? — Biblia mówi, że był to „świat ludzi bezbożnych”. Zwróć jeszcze uwagę, że Noego nazwano „głosicielem”. Jak myślisz, o czym głosił? — Ostrzegał ludzi przed końcem ‛tamtego świata’.

O potopie wspominał też Jezus. Opowiedział swoim uczniom, czym się zajmowali ludzie tuż przed nastaniem końca. Przeczytajmy o tym: „W owych dniach przed potopem — jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż, aż do dnia, gdy Noe wszedł do arki, i nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich”. Następnie Jezus dodał, że tak samo będzie przed końcem obecnego świata (Mateusza 24:37-39).

 Ze słów Jezusa wynika, że postępowanie ludzi żyjących przed potopem powinno nauczyć nas czegoś bardzo ważnego. W rozdziale 10 czytaliśmy, co takiego robili ci ludzie. Czy pamiętasz? — Niektórzy krzywdzili drugich i dopuszczali się okrutnych czynów. Ale Jezus wspomniał też, że wielu innych po prostu nie słuchało, gdy Noe im głosił z polecenia Bożego.

Pewnego dnia Jehowa powiedział Noemu, że postanowił zgładzić złych ludzi w potopie. Woda miała zalać całą ziemię, nawet góry. Jehowa kazał Noemu wybudować arkę, czyli wielki statek przypominający z wyglądu ogromną, długą skrzynię. Możesz ją zobaczyć na ilustracji na stronie 238.

Bóg chciał, by w arce schronili się Noe, jego rodzina oraz mnóstwo zwierząt. Przy jej budowie trzeba się było bardzo natrudzić. Noe z rodziną musieli ściąć potężne drzewa, których mieli użyć do budowy. Arka była olbrzymia, więc prace trwały wiele, wiele lat.

Pamiętasz, co jeszcze robił Noe podczas tych wszystkich lat, gdy budował arkę? — Głosił. Ostrzegał przed nadciągającym potopem. Czy ktoś go usłuchał? Tylko jego rodzina. Dla reszty ludzi ważniejsze były inne sprawy. Czy przypominasz sobie, jakie? — Jezus powiedział, że byli zajęci jedzeniem, piciem oraz zawieraniem małżeństw. Uważali, że nie są tacy źli, i nie chcieli słuchać Noego. Zobaczmy, co się z nimi stało.

Gdy Noe z rodziną weszli do arki, Jehowa zamknął za nimi drzwi. Nawet wtedy ludzie na zewnątrz nie wierzyli, że potop nadejdzie. Ale nagle zaczęło padać! Nie był to mały deszczyk, lecz ulewa! Wkrótce wody utworzyły rwące, rozhukane rzeki. Wywracały duże drzewa i toczyły ogromne głazy niczym drobne  kamyki. A co z ludźmi? — Jezus powiedział: „Przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich”. Wszyscy, którzy nie weszli do arki, zginęli. Dlaczego? — Ponieważ, jak to wyjaśnił Jezus, „nie zwrócili na nic uwagi”. Po prostu nie słuchali! (Mateusza 24:39; Rodzaju 6:5-7).

Dlaczego nie możemy myśleć jedynie o przyjemnościach?

Pamiętaj, że Jezus opowiedział tę historię, aby nas czegoś nauczyć. Czy wiesz, czego? — Wielu tych ludzi zginęło nie tylko dlatego, że byli źli, lecz również dlatego, że nie mieli czasu na dowiadywanie się o Bogu i o tym, co On postanowił zrobić. Prawda, że musimy się pilnować, by nie być tacy jak oni? —

Czy myślisz, że Bóg znowu zniszczy świat w potopie? — Nie, obiecał, że tego nie zrobi. Powiedział: „Tęczę moją daję na obłoku i ma ona służyć za znak”. Według słów Jehowy tęcza jest znakiem, że „już nigdy wody nie staną się potopem, by wytracić wszelkie ciało” (Rodzaju 9:11-17).

Możemy więc być pewni, że Bóg już nie zniszczy świata w potopie. Ale jak czytaliśmy w Biblii, koniec świata nastąpi. Kogo Bóg wtedy ocali? — Czy może tych, którzy byli tak zajęci swoimi sprawami, że nigdy nie chcieli się dowiedzieć czegoś o Bogu? Czy tych, którzy nigdy nie mieli czasu na studiowanie Biblii? Jak myślisz? —

 Chcielibyśmy znaleźć się wśród osób, które Bóg zachowa przy życiu, prawda? — Czy nie byłoby wspaniale, gdyby nasza rodzina ocalała tak jak rodzina Noego? — Jeżeli mamy przeżyć koniec tego świata, musimy wiedzieć, w jaki sposób Bóg go zniszczy i zaprowadzi nowy, sprawiedliwy świat. Zobaczmy więc, jak to zrobi.

Czytamy o tym w Księdze Daniela, rozdziale 2 i wersecie 44. Znajdujemy tam taką oto zapowiedź dotyczącą naszych czasów: „Za dni tych królów Bóg nieba ustanowi królestwo [czyli rząd], które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”.

Czy rozumiesz, o co tu chodzi? — Biblia mówi, że rząd Boży usunie wszystkie rządy na ziemi. Dlaczego? — Ponieważ nie są posłuszne Królowi wybranemu przez Boga. A kto jest tym Królem? — Oczywiście, Jezus Chrystus!

Jezus Chrystus, którego Bóg wybrał na Króla, zniszczy ten świat w Armagedonie

Jehowa Bóg ma prawo decydować, jaki rząd powinien sprawować władzę. Wybrał na Króla swego Syna, Jezusa Chrystusa, pod którego przewodnictwem już wkrótce zostaną zniszczone wszystkie rządy tego świata. W Księdze Objawienia, w rozdziale 19, wersetach od 11 do 16, opisano, jak Jezus wyrusza do walki. Przedstawiono ją na tym obrazku. Wojnę Bożą, która położy kres wszystkim rządom świata, nazwano w Biblii Har-Magedonem, czyli Armagedonem.

Bóg zapowiada, że usunie rządy ludzkie za pośrednictwem swego Królestwa. Ale czy chce, żebyśmy wzięli w tym udział? — Nie, w Biblii nazwano Armagedon „wojną wielkiego dnia  Boga Wszechmocnego” (Objawienie 16:14, 16). Tak, Armagedon to wojna Boga, a On posłuży się Jezusem Chrystusem, który poprowadzi do walki wojska niebiańskie. Czy Armagedon jest już bliski? W następnym rozdziale zobaczymy, jak można się tego dowiedzieć.

Przeczytajcie razem o czasach, gdy Bóg zgładzi wszystkich złych ludzi, a ocali tych, którzy Mu służą — w Przysłów 2:21, 22; Izajasza 26:20, 21; Jeremiasza 25:31-33 i Mateusza 24:21, 22.