Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 28

Komu należy być posłusznym

Komu należy być posłusznym

CZASAMI nie wiadomo, kogo posłuchać. Mama lub tata mogą mówić jedno, a nauczyciel lub policjant drugie. Co zrobić w takiej sytuacji? Kogo masz posłuchać? —

Omawiając rozdział 7 tej książki, przeczytaliśmy z Biblii List do Efezjan 6:1-3. Napisano tam: „Dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w jedności z Panem”. Czy wiesz, co to znaczy być „w jedności z Panem”? — Rodzice, którzy są „w jedności z Panem”, uczą swoje dzieci, żeby były posłuszne prawom Bożym.

Jednak nie wszyscy dorośli wierzą w Jehowę. Jak zatem postąpić, gdy ktoś powie, że można ściągać na klasówce albo zabrać coś ze sklepu bez płacenia? Czy wtedy dziecko może oszukać lub ukraść? —

Na pewno pamiętasz, że król Nebukadneccar postawił kiedyś złoty posąg i wszystkim poddanym kazał mu się pokłonić. Ale Szadrach, Meszach i Abed-Nego nie usłuchali tego rozkazu. Czy wiesz, dlaczego? — Dlatego, że według Biblii cześć należy oddawać tylko Jehowie (Wyjścia 20:3; Mateusza 4:10).

Co Piotr mówi Kajfaszowi?

Po śmierci Jezusa jego apostołowie zostali zaprowadzeni przed Sanhedryn, najwyższy żydowski sąd religijny. Arcykapłan Kajfasz powiedział im: ‛Stanowczo wam rozkazaliśmy, żebyście już nie nauczali o Jezusie, ale wy napełniliście Jerozolimę waszą  nauką’. Dlaczego apostołowie nie posłuchali Sanhedrynu? — Piotr odpowiedział Kajfaszowi w imieniu wszystkich apostołów: „Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom” (Dzieje 5:27-29).

W tamtych czasach żydowscy przywódcy religijni mieli dużą władzę. Jednak ich krajem rządzili Rzymianie, których władcą był Cezar. Chociaż Żydom nie podobało się panowanie Cezara, władze rzymskie robiły dla ludności sporo dobrego. Dzisiejsze rządy też świadczą różne pożyteczne usługi. Czy wiesz, jakie? —

Na przykład budują drogi, po których jeżdżą samochody. Dla naszego bezpieczeństwa utrzymują policjantów i strażaków. Poza tym wznoszą szkoły, ośrodki zdrowia i szpitale. To wszystko kosztuje. Jak myślisz, skąd władze mają na to pieniądze? — Od ludzi. Pieniądze, które ludzie płacą rządowi, nazywamy podatkami.

Kiedy na ziemi żył Wielki Nauczyciel, sporo Żydów nie chciało płacić podatków władzom rzymskim. Któregoś dnia  kapłani wynajęli grupę mężczyzn. Mieli oni zadać Jezusowi podchwytliwe pytanie: ‛Czy należy płacić Cezarowi podatki?’ Był to podstęp. Gdyby Jezus odpowiedział, że należy, wielu Żydów by się oburzyło. Ale Jezus nie mógł też powiedzieć, że nie trzeba płacić podatków. Byłoby to przecież niezgodne z prawdą.

Co więc zrobił Jezus? Poprosił, by mu pokazali monetę. Kiedy mu ją przynieśli, zapytał: ‛Czyj wizerunek i czyje imię się na niej znajduje?’ Mężczyźni odparli, że Cezara. Wtedy Jezus rzekł: „W takim razie spłacajcie to, co Cezara, Cezarowi, a co Boże, Bogu” (Łukasza 20:19-26).

Jak Jezus odpowiedział tym mężczyznom na ich podchwytliwe pytanie?

Tej odpowiedzi nie można było nic zarzucić. Skoro Cezar robi coś dla ludzi, całkiem słusznie trzeba mu za to zapłacić, zwłaszcza że między innymi po to Cezar wytwarza pieniądze. W ten sposób Jezus wyjaśnił, że należy płacić władzom podatki za świadczone przez nie usługi.

Ty jesteś jeszcze za mały, by płacić podatki. Ale też masz pewien obowiązek wobec władz. Czy wiesz, jaki? — Musisz  przestrzegać ustanowionych przez nie praw. W Biblii czytamy: ‛Bądźcie posłuszni władzom zwierzchnim’. Te władze to ludzie sprawujący rządy. A zatem sam Bóg mówi, że mamy przestrzegać ich praw (Rzymian 13:1, 2).

Weźmy na przykład pod uwagę zakaz śmiecenia na ulicach. Czy powinieneś go przestrzegać? — Tak, Bóg sobie tego życzy. Czy powinieneś również słuchać policjantów? — Władze płacą im, żeby chronili mieszkańców. Kiedy więc słuchasz policjantów, słuchasz przedstawicieli władz.

Jak się w takim razie zachowasz, gdy będziesz chciał przejść przez ulicę, a policjant akurat da znak, by tego nie robić? — Jeżeli niektórzy mimo wszystko przechodzą, czy możesz zrobić tak samo? — Nie, powinieneś poczekać, nawet gdyby wszyscy inni przeszli. Bóg chce, żebyś okazał posłuszeństwo.

Może się też zdarzyć, że w naszej okolicy wybuchną rozruchy i policja zakaże wychodzić na ulicę. Ale ty usłyszysz krzyki i będziesz ciekawy, co się dzieje. Czy wyjdziesz, żeby popatrzeć? — Czy w ten sposób okazałbyś posłuszeństwo „władzom zwierzchnim”? —

W wielu miejscach rząd buduje również szkoły i płaci nauczycielom. Czy Bóg chce, byś słuchał nauczycieli? — Zastanówmy się nad tym. Władze płacą nauczycielowi za to, że uczy dzieci, a policjantowi za to, że chroni ludzi. Gdy więc okazujesz posłuszeństwo nauczycielom i policjantom, to tak jakbyś okazywał posłuszeństwo władzom.

Dlaczego powinniśmy słuchać policji?

Co jednak zrobisz, jeśli nauczyciel każe ci oddać czemuś cześć? Jak postąpisz w takiej sytuacji? — Pomimo rozkazu króla  Nebukadneccara trzej Hebrajczycy nie pokłonili się posągowi. Czy pamiętasz, dlaczego? — Ponieważ chcieli być posłuszni Bogu.

Jak napisał pewien historyk, pierwsi chrześcijanie nie uważali, że Cezarowi należy się posłuszeństwo we wszystkim. Całkowite posłuszeństwo należy się tylko Jehowie! Pamiętaj więc, że pierwsze miejsce w naszym życiu powinien zajmować Bóg.

Jesteśmy posłuszni władzom dlatego, że to On sobie tego życzy. Co jednak powiedzieć, gdy ktoś żąda, byśmy postąpili wbrew temu, czego wymaga Bóg? — Powinniśmy powiedzieć tak, jak apostołowie arcykapłanowi: „Musimy być bardziej posłuszni Bogu jako władcy niż ludziom” (Dzieje 5:29).

Biblia uczy nas szacunku dla prawa. Przeczytajcie wypowiedzi z Mateusza 5:41; Tytusa 3:1 i 1 Piotra 2:12-14.