Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 36

Jacy ludzie zostaną wskrzeszeni i gdzie będą żyć?

Jacy ludzie zostaną wskrzeszeni i gdzie będą żyć?

O ILU wskrzeszonych osobach czytaliśmy w dwóch poprzednich rozdziałach? — O pięciu. Ile było wśród nich dzieci? — Troje. A czwartą osobą był młody mężczyzna. O czym to według ciebie świadczy? —

Świadczy to o tym, że Bóg kocha młodych ludzi. Ale wskrzesi również wielu innych. Czy będą to tylko ci, którzy postępowali dobrze? — Mogłoby się nam tak wydawać. Jednak sporo ludzi nigdy nie poznało prawdy o Jehowie Bogu i Jego Synu. Postępowali źle, bo tak ich nauczono. Czy myślisz, że Jehowa przywróci im życie? —

W Biblii czytamy: „Nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych” (Dzieje 24:15). Dlaczego mają zmartwychwstać nieprawi, a więc ci, którzy nie robili tego, co dobre? — Ponieważ nigdy nie mieli możliwości poznać Jehowy ani Jego wymagań.

Dlaczego Bóg wskrzesi również tych, którzy nie postępowali dobrze?

 Czy wiesz, kiedy nastąpi zmartwychwstanie? — Po śmierci Łazarza Jezus zapewnił jego siostrę Martę: „Twój brat wstanie”. Marta powiedziała wtedy: „Wiem, że wstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatnim” (Jana 11:23, 24). Co znaczyły słowa „w dniu ostatnim”? —

Gdzie będzie raj, o którym Jezus mówi temu mężczyźnie?

Marta słyszała, że Jezus obiecał: ‛Wszyscy będący w grobowcach pamięci wyjdą’ (Jana 5:28, 29). A zatem „dzień ostatni” to czas, kiedy powstaną do życia wszyscy, o których Bóg pamięta. Ten dzień nie będzie trwał 24 godziny, lecz tysiąc lat. Jak mówi Biblia, ‛Bóg będzie wtedy sądził mieszkańców ziemi’. Znajdą się wśród nich także ci, którzy zmartwychwstaną (Dzieje 17:31; 2 Piotra 3:8).

Pomyśl, jak wspaniały będzie ten tysiącletni dzień! Do życia powrócą miliony zmarłych. Miejsce, w którym zamieszkają, Jezus nazwał rajem. Zobaczmy, gdzie będzie ten raj i jak będzie się w nim żyło.

Mniej więcej trzy godziny przed śmiercią na palu męki Jezus rozmawiał o raju z człowiekiem, który wisiał obok niego. Ten człowiek został skazany na śmierć, bo był przestępcą. Jednak obserwując Jezusa i słysząc, co o nim mówią ludzie, zaczął w niego wierzyć. Poprosił więc: „Pamiętaj o mnie, gdy się znajdziesz w swoim królestwie”. Jezus  odrzekł: „Zaprawdę mówię ci dzisiaj: Będziesz ze mną w Raju” (Łukasza 23:42, 43).

Co powinno przychodzić nam na myśl, gdy czytamy o raju?

Co Jezus miał na myśli? Gdzie ma być ten raj? — Zastanów się. Gdzie już kiedyś był raj? — Na pewno pamiętasz, że Bóg umieścił pierwszych ludzi, Adama i jego żonę, w raju na ziemi, w ogrodzie Eden. Żyły tam różne zwierzęta, ale nikomu nie wyrządzały krzywdy. Drzewa rodziły mnóstwo smakowitych owoców. Przez ogród przepływała też duża rzeka. Było to naprawdę cudowne miejsce! (Rodzaju 2:8-10).

Gdy zatem czytamy, że Jezus obiecał przestępcy życie w raju, powinniśmy wyobrazić sobie naszą ziemię przekształconą w piękne miejsce. Czy Jezus będzie tam mieszkał, tak jak ten były przestępca? — Nie. Czy wiesz, dlaczego? —

Jezus będzie mieszkał w niebie. Jako Król będzie stamtąd panował nad rajską ziemią. Gdy więc mówił przestępcy, że będzie z nim w raju, znaczyło to, że przywróci mu życie i zatroszczy się o jego potrzeby. Dlaczego jednak Jezus pozwoli żyć w raju byłemu przestępcy? — Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Czy przed rozmową z Jezusem ten przestępca wiedział coś o zamierzeniu Bożym? — Nie, nie wiedział. Robił złe rzeczy, bo  nie znał prawdy o Bogu. Ale w raju pozna Jego zamierzenie. Będzie więc mógł postępować zgodnie z wolą Boga i w ten sposób pokazać, że naprawdę Go kocha.

Czy wszyscy wskrzeszeni będą żyć w raju na ziemi? — Nie. Jak myślisz, dlaczego? — Otóż niektórzy zamieszkają z Jezusem w niebie. I stamtąd będą razem z nim panować nad rajską ziemią. Zobaczmy, skąd o tym wiadomo.

W noc przed swą śmiercią Jezus powiedział apostołom: ‛W domu mego Ojca w niebie jest wiele mieszkań i idę, żeby wam je przygotować’. Następnie obiecał im: „Przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli” (Jana 14:2, 3).

Gdzie udał się Jezus po swoim zmartwychwstaniu? — Z powrotem do nieba, do Ojca (Jana 17:4, 5). A zatem Jezus obiecał  apostołom i innym swoim naśladowcom, że wskrzesi ich, aby żyli razem z nim w niebie. Co będą tam robić? — Biblia wyjaśnia, że niektórzy uczniowie Jezusa ‛będą z nim królować nad ziemią przez tysiąc lat’. Dostąpią „pierwszego zmartwychwstania” (Objawienie 5:10; 20:6; 2 Tymoteusza 2:12).

Ile osób dostąpi tego „pierwszego zmartwychwstania” i będzie panować razem z Jezusem? — Jezus powiedział swoim uczniom: „Nie bój się, mała trzódko, gdyż wasz Ojciec uznał za dobre dać wam królestwo” (Łukasza 12:32). Ta „mała trzódka”, która zostanie wskrzeszona, by rządzić z Jezusem w jego niebiańskim Królestwie, to konkretna liczba osób. W Biblii czytamy, że ma ich być „sto czterdzieści cztery tysiące” (Objawienie 14:1, 3).

Gdzie będą żyły osoby wskrzeszone z martwych i co będą robić?

A ile ludzi będzie żyć na rajskiej ziemi? — Biblia o tym nie mówi. Ale już w ogrodzie Eden Bóg polecił Adamowi i Ewie mieć dzieci i napełnić ziemię. I chociaż oni tego nie zrobili, Bóg zadba, by zgodnie z Jego zamierzeniem ziemia napełniła się dobrymi ludźmi (Rodzaju 1:28; Izajasza 45:18; 55:11).

Pomyśl, jak cudowne będzie życie w raju! Cała ziemia zostanie przekształcona w park. Zaroi się na niej od ptaków i innych zwierząt. Wszędzie będą rosły piękne drzewa i najróżniejsze kwiaty. Nikt nie będzie cierpiał z powodu chorób. Nikt też nie będzie musiał umierać. Wszyscy będą odnosić się do siebie przyjaźnie. Jeżeli chcemy żyć wiecznie w raju, już teraz musimy się do tego przygotowywać.

Więcej na temat Bożego zamierzenia względem ziemi można przeczytać w Przysłów 2:21, 22; Kaznodziei 1:4; Izajasza 2:4; 11:6-9; 35:5, 6 i 65:21-24.