Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ROZDZIAŁ 26

Dlaczego trudno jest dobrze postępować

Dlaczego trudno jest dobrze postępować

KTO był zadowolony z tego, że Saul źle postępował? — Tak, Szatan Diabeł. Ale cieszyli się również żydowscy przywódcy religijni. Gdy jednak Saul został uczniem Wielkiego Nauczyciela i był już znany jako apostoł Paweł, ci przywódcy religijni zaczęli go nienawidzić. Czy rozumiesz teraz, dlaczego naśladowcom Jezusa trudno jest dobrze postępować? —

Co wycierpiał Paweł za dobre postępowanie?

Jako uczeń Jezusa Paweł dużo wycierpiał. Pewnego razu arcykapłan Ananiasz kazał uderzyć go w twarz. Chciał go też wtrącić do więzienia. Niegodziwcy nieraz bili Pawła, a nawet próbowali go ukamienować (Dzieje 23:1, 2; 2 Koryntian 11:24, 25).

Wielu ludzi będzie nas namawiać do robienia rzeczy, które nie podobają się Bogu. W związku z tym nasuwa się pytanie: Jak mocno kochasz to, co dobre? Czy tak bardzo, że będziesz  dobrze postępować, nawet gdy inni przestaną cię za to lubić? Wymaga to odwagi, prawda? —

Może się jednak zastanawiasz: „Dlaczego ludzie mieliby nas nienawidzić za to, że postępujemy dobrze? Czy nie powinni się raczej cieszyć?” Mogłoby się tak wydawać. Kiedy Jezus robił coś dobrego, innym często się to podobało. Gdy któregoś dnia zatrzymał się w pewnym domu, przyszli tam wszyscy mieszkańcy miasta. Zebrali się, bo uzdrawiał chorych (Marka 1:33).

Ale czasami nauki Jezusa nie były ludziom w smak. Chociaż on zawsze mówił prawdę, niektórzy się na to oburzali. Jednego razu pokazali, jak bardzo go nienawidzą. Działo się to w jego  rodzinnym mieście, Nazarecie. Jezus poszedł do synagogi, czyli do miejsca, gdzie Żydzi oddawali cześć Bogu.

Wygłosił tam wspaniałe przemówienie oparte na Piśmie Świętym. Z początku ludziom wszystko się podobało. Byli zdumieni, bo Jezus mówił bardzo ciekawie. Wprost nie mogli uwierzyć, że to ten sam młody człowiek, który dorastał w ich mieście.

Jednak potem Jezus opowiedział o czymś jeszcze. Wspomniał o czasach, kiedy Bóg okazał szczególną dobroć ludziom, którzy nie byli Żydami. Słysząc to, zgromadzeni w synagodze wpadli w gniew. Jak myślisz, dlaczego? — Uważali, że Bóg okazuje szczególną dobroć tylko Żydom. Mieli się za lepszych od innych. Właśnie dlatego nie spodobały im się słowa Jezusa i go znienawidzili. Czy wiesz, co próbowali zrobić? —

Biblia podaje: ‛Chwycili Jezusa i wypędzili go za miasto. Zaprowadzili go na krawędź urwiska. Chcieli go zrzucić ze skały, żeby się zabił! Ale Jezus im uciekł’ (Łukasza 4:16-30).

Dlaczego ci ludzie próbują zabić Jezusa?

Gdyby to ciebie tak potraktowano, czy kiedykolwiek wróciłbyś do tych ludzi, by mówić im o Bogu? — Wymagałoby to odwagi, prawda? — Mniej więcej po roku Jezus znów przyszedł do Nazaretu. Jak czytamy w Biblii, „zaczął ich nauczać w ich synagodze”. Nie przestraszył się ludzi, którzy nie kochali Boga, i nie przestał głosić prawdy (Mateusza 13:54).

Innym razem, w sabat, Jezus spotkał człowieka, który nie mógł ruszać ręką. Dzięki mocy od Boga Jezus potrafił go uzdrowić. Ale byli tam pewni ludzie, którzy mieli wobec Jezusa złe zamiary. Co w tej sytuacji zrobi Wielki Nauczyciel? — Najpierw zapytał: ‛Gdyby w sabat wpadła wam do dołu owca, czybyście ją wyciągnęli?’

Oczywiście ci ludzie ratowaliby owcę nawet w sabat, choć przecież w ten dzień nie mieli wykonywać żadnej pracy. Dlatego  Jezus im powiedział: ‛Tym bardziej należy pomóc w sabat człowiekowi, bo człowiek jest wart więcej niż owca!’ Jasne więc było, że Jezus powinien pomóc temu choremu i go uzdrowić!

Jezus kazał mu wyciągnąć rękę, a ona natychmiast odzyskała sprawność. Jakże szczęśliwy był ten mężczyzna! A co czuli tamci ludzie? Czy też się cieszyli? — Nie, znienawidzili Jezusa jeszcze bardziej. Wyszli i po naradzie postanowili go zabić! (Mateusza 12:9-14).

Podobnie jest dzisiaj. Bez względu na to, co robimy, nigdy nie zdołamy zadowolić wszystkich. Musimy się więc zdecydować, na czyjej sympatii naprawdę nam zależy. Jeżeli chcemy się podobać Jehowie Bogu i Jego Synowi, Jezusowi, to zawsze musimy żyć zgodnie z Ich naukami. Ale kto będzie nas wtedy nienawidził? Kto będzie nam przeszkadzał trwać w dobrym postępowaniu? —

Oczywiście, Szatan Diabeł. Czy ktoś jeszcze? — Ludzie, którzy wierzą w różne kłamstwa, bo zostali oszukani przez Diabła. Jezus powiedział przywódcom religijnym żyjącym w jego czasach: „Wy jesteście z waszego ojca, Diabła, i chcecie spełniać pragnienia waszego ojca” (Jana 8:44).

Jest wielu ludzi, którzy robią to, co podoba się Diabłu. Mówiąc o nich, Jezus użył słowa „świat”. Jak myślisz? Czym jest ten „świat”? — Zajrzyjmy do Ewangelii według Jana, do rozdziału 15, a wersetu 19. Zapisano tu takie oto słowa Jezusa: „Gdybyście byli częścią świata, świat kochałby to, co jest jego własnością. A ponieważ nie jesteście częścią świata, ale ja was ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi”.

A zatem świat mający w nienawiści uczniów Jezusa to wszyscy ludzie, którzy nie są jego naśladowcami. Dlaczego świat nienawidzi  uczniów Jezusa? — Zastanówmy się. Kto jest władcą tego świata? — W Biblii czytamy: „Cały świat podlega mocy niegodziwca”. Ten niegodziwiec to Szatan Diabeł (1 Jana 5:19).

Czy teraz rozumiesz, dlaczego tak ciężko jest dobrze postępować? — Dlatego, że utrudniają to Szatan i jego świat. Ale jest jeszcze jeden powód. Pamiętasz, jaki? — Z rozdziału 23 tej książki dowiedzieliśmy się, że wszyscy rodzimy się w grzechu. Nadejdą jednak czasy, gdy nie będzie już ani grzechu, ani Diabła, ani jego świata. Czy to nie cudowne? —

Co czeka dobrych ludzi, gdy ten świat przeminie?

Biblia mówi: „Świat przemija”. Oznacza to, że ludziom, którzy nie są naśladowcami Wielkiego Nauczyciela, Bóg nie pozwoli żyć bez końca. A czy wiesz, kto będzie żyć wiecznie? — Biblia wyjaśnia dalej: „Kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki” (1 Jana 2:17). Tak, w Bożym nowym świecie będą żyć wiecznie tylko ci, którzy postępują właściwie, czyli spełniają „wolę Boga”. Nawet jeśli nie jest to łatwe, chcemy tak postępować, prawda? —

Przeczytajcie wspólnie następujące wersety, które wyjaśniają, dlaczego nie jest łatwo trwać przy właściwym postępowaniu: Mateusza 7:13, 14; Łukasza 13:23, 24 i Dzieje 14:21, 22.