Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Czego dzieci potrzebują od rodziców

Czego dzieci potrzebują od rodziców

OJCIEC i matka uczestniczą w czymś, czego żaden człowiek nie potrafi do końca zrozumieć. Każde z nich daje cząstkę siebie, w wyniku czego powstaje w pełni ukształtowana żywa osoba. Proces ten jest tak niezwykły, że nazywa się go „cudem narodzin”.

Oczywiście rola rodziców nie kończy się z chwilą przyjścia dziecka na świat. W pierwszym okresie życia niemowlę niemal całkowicie zależy od rodziców. Z czasem trzeba zadbać nie tylko o jego potrzeby fizyczne. Dziecko musi się rozwijać także pod względem umysłowym, emocjonalnym, moralnym i duchowym.

Warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest przede wszystkim miłość matki i ojca. Ważne jest, by oboje zapewniali dziecko, że je kochają, ale muszą swe słowa popierać czynami. Dzieci naprawdę potrzebują ich dobrego przykładu. Od najmłodszych lat powinny wiedzieć, jakimi normami moralnymi należy kierować się w życiu. Gdy na czas nie otrzymają pomocy, może dojść — i rzeczywiście dochodzi — do bardzo przykrych sytuacji.

Najlepsze zasady postępowania zawiera Biblia. Pouczenia oparte na tej Księdze przynoszą niezrównane korzyści. Dzieci uświadamiają sobie, że to, co się im wpaja, pochodzi nie od człowieka, lecz od ich Stwórcy, od ich niebiańskiego Ojca. Dzięki temu udzielane rady mają niezwykłą moc oddziaływania.

Biblia zachęca rodziców, żeby usilnie starali się zaszczepiać dzieciom właściwe zasady. Często jednak bywa tak, że im dzieci są starsze, tym trudniej rozmawiać z nimi o sprawach najważniejszych. Książka Ucz się od Wielkiego Nauczyciela ma Wam pomóc nie dopuścić do tego, by taka  sytuacja wytworzyła się w Waszej rodzinie. Dostarcza rodzicom i dzieciom lektury pożytecznej pod względem duchowym. Co więcej, została tak pomyślana, by pobudzać do wymiany myśli.

Jak łatwo zauważyć, książka zachęca dzieci do wypowiadania się. W tekście zamieszczono wiele trafnych pytań, po których następuje myślnik ( — ). Przypomina on, by przerwać czytanie i zachęcić dziecko do wyrażenia własnego zdania. Dzieci lubią uczestniczyć w rozmowie. Bez takiego zaangażowania szybko tracą zainteresowanie.

Co jednak ważniejsze, dzięki tym pytaniom łatwiej się zorientować, co dziecko myśli. Oczywiście jego odpowiedzi mogą pozostawiać sporo do życzenia. Ale po każdym pytaniu znajduje się wyjaśnienie, które ma naprowadzić dziecko na poprawne rozumowanie.

Szczególną rolę odgrywają w tej książce ilustracje. Jest ich ponad 230. Podpisy zachęcają dziecko do odpowiedzi na podstawie tego, co widzi, i tego, co zostało przeczytane. Omawiajcie więc wszystkie obrazki. Mogą one stanowić świetną pomoc naukową, uwypuklającą wartość studiowanego materiału.

Jeżeli dziecko umie czytać, warto je zachęcać, by czytało Wam tę książkę na głos, a także by zaglądało do niej samodzielnie. Im częściej będzie to robić, tym bardziej te cenne rady zapadną mu do serca i umysłu. Chcąc jednak pogłębić wzajemną miłość i szacunek między Wami a dzieckiem, koniecznie poświęcajcie czas na wspólną lekturę — i róbcie to regularnie.

Choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu byłoby to nie do pomyślenia, w naszych czasach dzieci często stykają się z materiałami o nieprzyzwoitej treści, propagującymi niedozwolone kontakty płciowe, spirytyzm oraz inne nieczyste praktyki. Najmłodszych trzeba więc chronić przed takimi zagrożeniami. Pomocą w tym może być ta książka. Odpowiednie wyjaśnienia są w niej podane w sposób bezpośredni, a zarazem stosowny. Szczególnie ważne jest jednak kierowanie dzieci ku Źródłu wszelkiej mądrości, ku naszemu niebiańskiemu Ojcu, Jehowie Bogu. Właśnie tak zawsze czynił Jezus, Wielki Nauczyciel. Szczerze wierzymy, że książka ta pomoże Waszej rodzinie wieść życie zgodne z wolą Jehowy, a to zapewni Wam wiecznotrwałą pomyślność.