Przejdź do zawartości

Czym jest Królestwo Boże?

Czym jest Królestwo Boże?

Czy jest to...

 • stan serca?

 • stan wiecznego szczęścia w niebie?

 • niebiański rząd?

 CO MÓWI BIBLIA

„Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone” (Daniela 2:44, Przekład Nowego Świata).

„Syn został nam dany i na jego barkach spocznie władza” (Izajasza 9:6).

CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA CIEBIE

Możesz oczekiwać:

 • sprawiedliwego rządu, który będzie działał dla dobra każdego z nas (Izajasza 48:17, 18)

 • doskonałego zdrowia i szczęśliwego życia w nadchodzącym nowym świecie (Objawienie 21:3, 4).

 CZY TEMU, CO MÓWI BIBLIA, MOŻNA ZAUFAĆ?

Tak, i to co najmniej z dwóch powodów:

 • Jezus pokazał, jakie zmiany wprowadzi Królestwo Boże. Swoich naśladowców uczył modlić się o przyjście tego Królestwa i o to, żeby na ziemi działa się wola Boża (Mateusza 6:9, 10). Jak ta modlitwa zostanie wysłuchana? Wystarczy przyjrzeć się czynom Jezusa.

  Gdy był na ziemi, karmił głodnych, uzdrawiał chorych i przywracał życie zmarłym! (Mateusza 15:29-38; Jana 11:38-44). Jako przyszły Władca Królestwa Bożego pokazał, jakich wspaniałych rzeczy ten rząd dokona dla swoich poddanych (Objawienie 11:15).

 • Sytuacja na świecie potwierdza, że przyjście Królestwa Bożego jest już bardzo bliskie. Jezus zapowiedział, że na krótko przed tym, jak Królestwo zaprowadzi na ziemi pokój, będziemy cierpieć z powodu wojen, niedoborów żywności czy trzęsień ziemi (Mateusza 24:3, 7).

  Zapowiedź ta spełnia się na naszych oczach. Dlatego możemy być przekonani, że już wkrótce Królestwo Boże położy kres wszystkim problemom ludzkości.

 ZASTANÓW SIĘ

Jak będzie wyglądało życie pod panowaniem Królestwa Bożego?

Biblijną podpowiedź znajdziesz w PSALMIE 37:29 i w IZAJASZA 65:21-23.