Przejdź do zawartości

Czy warto interesować się Biblią?

Czy warto interesować się Biblią?

Czy jest to...

  • zbiór ludzkich mądrości?

  • zbiór mitów i legend?

  • Księga od Boga?

 CO MÓWI BIBLIA

„Całe Pismo jest natchnione przez Boga” (2 Tymoteusza 3:16, Przekład Nowego Świata).

CO TO MOŻE OZNACZAĆ DLA CIEBIE

Możesz zyskać:

 CZY TEMU, CO MÓWI BIBLIA, MOŻNA ZAUFAĆ?

Tak, i to co najmniej z trzech powodów:

  • Biblia jest zadziwiająco spójna. Spisywało ją około 40 mężczyzn na przestrzeni 1600 lat. Większość nigdy nie miała ze sobą kontaktu. Mimo to spisana przez nich Księga tworzy harmonijną całość i ma jeden główny temat.

  • Pisarze odznaczali się uczciwością. Świeccy historycy mają skłonność do ukrywania niewygodnych faktów z dziejów swojego kraju. Natomiast pisarze biblijni otwarcie wyjawiali błędy zarówno własne, jak i całego narodu (2 Kronik 36:15, 16; Psalm 51:1-4).

  • Biblia zawiera wiarygodne proroctwa. Na przykład z 200-letnim wyprzedzeniem zapowiedziano w niej upadek starożytnego Babilonu (Izajasza 13:17-22). Proroctwo to wyjawiało nie tylko strategię zdobywcy, ale nawet jego imię! (Izajasza 45:1-3).

    Biblia zawiera też wiele innych proroctw, które spełniły się w najdrobniejszych szczegółach. Czy nie tego właśnie należałoby się spodziewać po Księdze pochodzącej od Boga? (2 Piotra 1:21).

 ZASTANÓW SIĘ

Jak Słowo Boże może zmienić twoje życie na lepsze?

Biblijną podpowiedź znajdziesz w IZAJASZA 48:17, 18 i w 2 TYMOTEUSZA 3:16, 17.