Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 CZĘŚĆ 9

Służcie Jehowie całą rodziną

Służcie Jehowie całą rodziną

„Oddajcie (...) cześć Temu, który uczynił niebo i ziemię” (Objawienie 14:7).

Czytając tę broszurę, zapewne dostrzegłeś, że Biblia zawiera wiele zasad, które mogą pomóc tobie i twojej rodzinie. Jehowa pragnie dla ciebie szczęścia. Obiecuje, że jeśli służenie Mu postawisz na pierwszym miejscu, ‛wszystkie te inne rzeczy będą ci dodane’ (Mateusza 6:33). On naprawdę chce utrzymywać z tobą bliską więź. Rób, co w twojej mocy, by ją zacieśniać. Być przyjacielem Boga to największy zaszczyt, jaki może spotkać człowieka (Mateusza 22:37, 38).

 1 UMACNIAJ SWOJĄ WIĘŹ Z JEHOWĄ

CO MÓWI BIBLIA: „Ja będę dla was ojcem, a wy będziecie dla mnie synami i córkami” (2 Koryntian 6:18). Jehowa zaprasza cię, żebyś się z Nim zaprzyjaźnił. Pomoże ci w tym modlitwa. „Nieustannie się módlcie” — zachęca Bóg (1 Tesaloniczan 5:17). Jest gotowy słuchać, jak zwierzasz się Mu ze swoich trosk i najskrytszych myśli (Filipian 4:6). A gdy modlisz się z bliskimi, dajesz im możliwość zobaczyć, jak realny jest dla ciebie Jehowa.

Ale jeśli chcesz być przyjacielem Boga, nie możesz tylko mówić — musisz też Go słuchać. W jaki sposób? Analizuj Jego Słowo, Biblię, i oparte na niej publikacje (Psalm 1:1, 2). Rozmyślaj o tym, czego się uczysz (Psalm 77:11, 12). I regularnie korzystaj z chrześcijańskich zebrań (Psalm 122:1-4).

Jest jeszcze inny ważny sposób umacniania więzi z Jehową: rozmawianie o Nim z drugimi. Im częściej to robisz, tym bardziej się do Niego przybliżasz (Mateusza 28:19, 20).

CO MOŻNA ZROBIĆ:

  • Codziennie rezerwuj czas na czytanie Biblii i modlitwę.

  • Jako rodzina starajcie się sprawom duchowym dawać pierwszeństwo przed rozrywką i wypoczynkiem.

2 ODDAWAJCIE CZEŚĆ BOGU W GRONIE RODZINY

CO MÓWI BIBLIA: „Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was” (Jakuba 4:8). Zaplanujcie regularne spotkania w gronie rodziny, na których będziecie wspólnie przybliżać się do Jehowy, i trzymajcie się tego planu (Rodzaju 18:19). Ale potrzeba czegoś więcej. Bóg powinien odgrywać ważną rolę w waszym życiu codziennym. Mówcie o Nim ‛w domu i gdy idziecie drogą, i gdy się kładziecie, i gdy wstajecie’ (Powtórzonego Prawa 6:6, 7). Pomoże to całej rodzinie dbać o więź z Bogiem. Niech każde z was pielęgnuje takie nastawienie, jakie miał Jozue, który oświadczył: „Ja i mój dom będziemy służyć Jehowie” (Jozuego 24:15).

CO MOŻECIE ZROBIĆ:

  • Opracujcie program szkolenia rodziny pod względem duchowym, uwzględniający potrzeby każdego z was.