Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

CZĘŚĆ 8

Gdy dotyka was nieszczęście

Gdy dotyka was nieszczęście

„Wielce się tym radujecie, choć obecnie na krótką chwilę (...) zostaliście zasmuceni rozmaitymi doświadczeniami” (1 Piotra 1:6).

Nawet jeżeli z całych sił zabiegasz o szczęście dla swojej rodziny, jakieś niespodziewane wydarzenia czasem je zakłócają (Kaznodziei 9:11). Ale gdy przeżywasz trudności, możesz szukać oparcia u Boga. Dzięki wprowadzeniu w życie podanych tu rad biblijnych ty i twoi bliscy przetrwacie nawet najczarniejsze chwile.

1 POLEGAJ NA JEHOWIE

CO MÓWI BIBLIA: ‛Przerzuć na Boga wszelką troskę, gdyż On się o ciebie troszczy’ (1 Piotra 5:7). Troskliwy Bóg nie ponosi winy za nieszczęścia, które cię spotykają (Jakuba 1:13). Zawsze o tym pamiętaj i przybliżaj się do Niego, a będzie dla ciebie prawdziwą ostoją (Izajasza 41:10). ‛Wylewaj przed Nim swe serce’ (Psalm 62:8).

Ukojenie przyniesie ci też codzienne czytanie i analizowanie Biblii. Doświadczysz na sobie, jak Jehowa „nas pociesza we wszelkim naszym ucisku” (2 Koryntian 1:3, 4; Rzymian 15:4). Zgodnie ze swą obietnicą obdarzy cię pokojem, „który przewyższa wszelką myśl” (Filipian 4:6, 7, 13).

CO MOŻESZ ZROBIĆ:

  • Módl się, żeby Jehowa pozwolił ci zachowywać spokój i myśleć racjonalnie.

  • Rozważ wszystkie możliwe opcje, żeby wybrać sposób postępowania najlepszy w twojej sytuacji.

2 TROSZCZ SIĘ O SIEBIE I SWOJĄ RODZINĘ

CO MÓWI BIBLIA: „Serce tego, kto się odznacza zrozumieniem, nabywa wiedzy, a ucho mądrych stara się znaleźć wiedzę” (Przysłów 18:15). Postaraj się uzyskać pełny obraz sytuacji. Ustal, czego potrzebują wszyscy członkowie rodziny. Rozmawiaj z nimi i uważnie ich słuchaj (Przysłów 20:5).

A jak choć trochę złagodzić ból, jeśli straciłeś kogoś bliskiego? Nie tłum w sobie emocji. Pewnego razu nawet „Jezus począł ronić łzy” (Jana 11:35; Kaznodziei 3:4). Dbaj też o to, żeby się wysypiać i dostatecznie odpoczywać (Kaznodziei 4:6).

CO MOŻESZ ZROBIĆ:

  • Nabierz zwyczaju regularnego rozmawiania z bliskimi. Dzięki temu, jeśli spotka was jakieś nieszczęście, będziesz mieć z nimi dobry kontakt.

  • Spróbuj porozmawiać z osobami, które przeżywały podobne problemy.

3 DAJ SOBIE POMÓC

CO MÓWI BIBLIA: „Prawdziwy towarzysz miłuje przez cały czas i jest bratem urodzonym na czasy udręki” (Przysłów 17:17). Przyjaciele na pewno chcą ci pomóc, ale może nie wiedzą, w jaki sposób. Nie wahaj się im powiedzieć, co mogą dla ciebie zrobić (Przysłów 12:25). Szukaj też duchowej pomocy u osób, które dobrze rozumieją zasady biblijne. Wskazówki oparte na Słowie Bożym mogą ci się bardzo przydać (Jakuba 5:14).

Gdzie znajdziesz niezbędne wsparcie? Regularnie przebywaj wśród ludzi przejawiających głęboką wiarę w Boga i zaufanie do Jego obietnic. Przekonasz się także, że poczujesz się pokrzepiony, gdy sam będziesz pokrzepiać innych. Aby podnieść ich na duchu, opowiadaj im o Jehowie i o tym, co zamierza On uczynić w przyszłości. Bądź zajęty pomaganiem drugim i nie izoluj się od tych, którzy cię kochają i się o ciebie troszczą (Przysłów 18:1; 1 Koryntian 15:58).

CO MOŻESZ ZROBIĆ:

  • Porozmawiaj z bliskim przyjacielem i przyjmij jego pomocną dłoń.

  • Konkretnie i otwarcie mów o swoich potrzebach.