Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Najważniejsze dane z roku 2020

Najważniejsze dane z roku 2020
 • Liczba Oddziałów: 87

 • Liczba krajów: 240

 • Liczba zborów: 120 387

 • Liczba obecnych na Pamiątce: 17 844 773

 • Liczba spożywających emblematy: 21 182

 • Najwyższa liczba głosicieli *: 8 695 808

 • Przeciętna liczba głosicieli: 8 424 185

 • Procent wzrostu w stosunku do roku 2019: -0.6

 • Liczba ochrzczonych *: 241 994

 • Przeciętna liczba pionierów pełnoczasowych *: 1 299 619

 • Przeciętna liczba pionierów pomocniczych: 338 568

 • Liczba godzin spędzonych w służbie: 1 669 901 531

 • Przeciętna liczba studiów biblijnych *: 7 705 765

W roku służbowym 2020 * Świadkowie Jehowy wydali ponad 231 milionów dolarów na zaspokojenie potrzeb pionierów specjalnych, misjonarzy i nadzorców obwodów, usługujących na przydzielonych im terenach. Na całym świecie w Biurach Oddziałów usługuje 20 994 członków Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych.

^ ak. 7 Głosiciel to osoba, która bierze aktywny udział w głoszeniu dobrej nowiny o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14). Szersze wyjaśnienie, jak się ustala, ile jest takich osób, można znaleźć w serwisie jw.org, w artykule „Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?”.

^ ak. 10 Więcej informacji o tym, jak ktoś może zostać ochrzczony jako Świadek Jehowy, można znaleźć w serwisie jw.org, w artykule „Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?”.

^ ak. 11 Pionier to przykładny ochrzczony Świadek Jehowy, który dobrowolnie zobowiązuje się poświęcić na głoszenie dobrej nowiny określoną ilość godzin w miesiącu.

^ ak. 14 Więcej informacji można znaleźć w artykule w serwisie jw.org „Co to jest studium Biblii?”.

^ ak. 15 Rok służbowy 2020 trwał od 1 września 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku.