Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Najważniejsze dane z roku 2019

Najważniejsze dane z roku 2019
 • Liczba Oddziałów: 87

 • Liczba krajów: 240

 • Liczba zborów: 119 712

 • Liczba obecnych na Pamiątce: 20 919 041

 • Liczba spożywających emblematy: 20 526

 • Najwyższa liczba głosicieli *: 8 683 117

 • Przeciętna liczba głosicieli: 8 471 008

 • Procent wzrostu w stosunku do roku 2018: 1,3

 • Liczba ochrzczonych *: 303 866

 • Przeciętna liczba pionierów * pełnoczasowych: 1 277 738

 • Przeciętna liczba pionierów pomocniczych: 464 980

 • Liczba godzin spędzonych w służbie: 2 088 560 437

 • Przeciętna liczba studiów biblijnych *: 9 618 182

W roku służbowym 2019 * Świadkowie Jehowy wydali ponad 224 miliony dolarów na zaspokojenie potrzeb pionierów specjalnych, misjonarzy i nadzorców obwodów, usługujących na przydzielonych im terenach. Na całym świecie w Biurach Oddziałów usługuje 20 858 członków Ogólnoświatowej Wspólnoty Specjalnych Sług Pełnoczasowych.

^ ak. 7 Głosiciel to osoba, która bierze aktywny udział w głoszeniu dobrej nowiny o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14). Szersze wyjaśnienie, jak się ustala, ile jest takich osób, można znaleźć w serwisie jw.org, w artykule „Ilu Świadków Jehowy jest na całym świecie?”.

^ ak. 10 Więcej informacji o tym, jak ktoś może zostać ochrzczony jako Świadek Jehowy, można znaleźć w serwisie jw.org, w artykule „Co trzeba zrobić, żeby zostać Świadkiem Jehowy?”.

^ ak. 11 Pionier to przykładny ochrzczony Świadek Jehowy, który dobrowolnie zobowiązuje się poświęcić na głoszenie dobrej nowiny określoną ilość godzin w miesiącu.

^ ak. 14 Więcej informacji można znaleźć w artykule w serwisie jw.org „Co to jest studium Biblii?”.

^ ak. 15 Rok służbowy 2019 trwał od 1 września 2018 roku do 31 sierpnia 2019 roku.