Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Uczony w piśmie

Uczony w piśmie

Przepisywacz Pism Hebrajskich. W czasach Jezusa uczeni w piśmie tworzyli grono znawców Prawa. Sprzeciwiali się Jezusowi (Ezd 7:6, przyp.; Mk 12:38, 39; 14:1).