Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Skrucha

Skrucha

W znaczeniu biblijnym zmiana sposobu myślenia połączona z głębokim żalem z powodu dotychczasowego stylu życia, złych uczynków albo niezrobienia czegoś. Owocem szczerej skruchy jest zmiana postępowania (Mt 3:8; Dz 3:19; 2Pt 3:9).