Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Przeznaczyć na zagładę

Przeznaczyć na zagładę

W Biblii ten hebrajski zwrot użyty w stosunku do ludzi oznaczał, że mieli zostać uśmierceni. Użyty w stosunku do zwierząt, przedmiotów lub posiadłości (np. pól, a nawet całych miast) oznaczał, że albo należało je zniszczyć, albo przejąć i uświęcić do użytku przez kapłanów lub w sanktuarium — w zależności od tego, co Jehowa zadecydował w danym wypadku (Kpł 27:28; 1Sm 15:8).