Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Przepisywacz

Przepisywacz

W Biblii to określenie odnosi się do osoby, która robiła odpisy fragmentów Pisma Świętego i innych dokumentów (Ezd 7:6).

W starożytności kopie tekstów sporządzano odręcznie. Był to powolny, żmudny proces, który wymagał dużych umiejętności (Ps 45:1). W Biblii wspomniano, że przepisywaczami byli Ezdrasz, Cadok i Szafan (Neh 12:26; 13:13; Jer 36:10). Przepisywacze pomagali zachować natchnione Pisma, robiąc odpisy niszczejących oryginałów. A w miarę jak rosła liczba czytelników, potrzeba było coraz więcej kopii. Praca przepisywacza często wymagała skrupulatnego sprawdzania tekstu i nanoszenia poprawek. Niektórzy nawet podczas sporządzania odpisów liczyli wyrazy i litery. Umiejętności przepisywaczy i system starannego sprawdzania tekstu bez wątpienia przyczyniły się do tego, że Słowo Boże przetrwało całe stulecia.