Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Mila

Mila

Miara odległości, która w pierwotnym tekście Chrześcijańskich Pism Greckich pojawia się tylko raz — w Ewangelii według Mateusza 5:41 — i prawdopodobnie oznacza milę rzymską, czyli 1479,5 m. (Zob. Dodatek B14).